7. September – 2009

Posted by admin | | zaterdag 10 oktober 2009 1:45 pm

Zelfdoding bij France Telecom :

 

http://www.refdag.nl/artikel/1432399/France+Telecom+bezorgd+over+zelfdoding.html

 

 

http://www.refdag.nl/artikel/1432716/France+Telecom+start+hulp+tegen+zelfmoord.html

 

Dit bericht las ik onlangs. Het trof me zeer. Wat heeft de geld- en hebzucht al niet onder ons allen teweeg gebracht. Nu moeten zeer velen de wrange vruchten ervan gaan eten. Maar bij zeer veel bedrijven die op een handige en goedkope wijze van hun personeel af willen komen, is het ook vaak de truc om hen een andere baan in hetzelfde bedrijf aan te bieden, zij het, dat het alleen wel helemaal aan de andere kant van dat land is. Werkelijk schandalig, wanneer een bedrijf op zodanige wijze te werk gaat. Velen zagen dat destijds niet zitten, vanwege verhuiskosten, familiebanden, kinderen en school, noem verder maar op. De meesten van het personeel namen dan zelf ontslag en zochten elders een baan. Maar hoe anders is dat in deze tijden van crisis. Ik stel me zo in gedachten voor: ‘iemand is in vijf jaar tijd al drie verhuist, en krijgt nu weer een bericht van overplaatsing naar de andere kant van het land. Weer alle spullen pakken, weer veel kosten maken. Voor de kinderen weer andere scholen, vriendjes, noem maar op. Welk een spanningen levert dat niet in heel veel gezinnen op? Velen van het personeel lopen op hun tenen om te blijven presteren, maar vanwege de moordende concurrentie wordt er steeds meer van hen verlangt. Degenen die zich jaren hebben ingezet voor een bepaald bedrijf, worden nu vaak over dezelfde kam geschoren als hen die er de kantjes vanaf hebben gelopen. De bedrijven durven het nog net niet te zeggen, maar het liefst zou men personeel hebben, dat men op afstand kon besturen. Wanneer, ze dan een paar mensen teveel hebben, dan weten de meeste bedrijven daar best een handig foefje op. Mensen zijn dingen geworden. En wanneer het deze dingen dan op een gegeven moment allemaal teveel wordt, dan maken ze er tenslotte maar een einde aan. Dan slikken ze een lading pillen, of springen uit een raam. Nu moeten sommige bedrijven toch wel een beetje op gaan passen. Niet om die ‘dingen’ die ze zelf kapot hebben gemaakt, maar om hun imago. Wat vergeten toch velen, dat wat een mens of een bedrijf zaait, hij vroeg of laat toch eens zal moeten gaan oogsten. Hoe weinig werkgevers begrijpen het slechts, dat wanneer een werknemer goed in zijn vel zit, met plezier naar zijn werk gaat, het gevoel heeft dat zijn werkgever blij met hem is, die werknemer ook zeer goed renderend kan presteren. Waar zal zulk een groetenis uit Ruth 2:4 nog in Nederland of in Europa gevonden mogen worden? En ziet, Boaz kwam van Bethlehem, en zeide tot de maaiers: De HEERE zij met ulieden! En zij zeiden tot hem: De HEERE zegene u!          

 

 

 

 

CGK – Zorg over aantal predikanten in spé :

 

http://www.refdag.nl/artikel/1435055/Zorg+over+aantal+predikanten+in+spe.html?nieuwsbrief=1

 

DJK : Dit soort berichten lees je niet zo vaak, maar toch. Toen ik dit zo las, moest ik zo denken: ‘hoeveel jonge studenten maar ook oudere predikanten zouden nu werkelijk met de last van kerk, volk en vaderland zijn begaan?’  Hoeveel studenten zouden nu waarlijk beseffen, dat de predikant het heilige Recht Gods op de zielen van zijn volk dient te proclameren. Hun volk al wenende, gedurig aanzeggende, dat God vroeg of laat de gerechtigheid in hun harten zal opeisen, middels de vloekeis van Zijn heilige Wet. Maar hoevelen preken slechts maar een woord van deugden en plichten. Zij houden menigeen de wet voor als een leefregel der dankbaarheid. Waar zijn de getrouwen in de landen, waar zijn de leraren die nog durven spreken, waar zijn de oprechte vertroosters die een scheidslijn tussen schijn en zijn durven te trekken? Zouden ze er nog zijn? Vertel me dan eens waar? Mag u er nog gebed voor hebben, lezer? Of God nog mannen wil roepen, wil bekwamen en onderwijzen, en daarna wil uitstoten? Wat is Nederland toch arm geworden, lezer. Is het u ook weleens tot smart? Hoevelen in ons arm blind vaderlandje, kennen op geestelijk gebied, werkelijk het verschil niet (meer) tussen hun linker- en rechterhand. Ja, zelfs tot in de zwaarste behoudendste kringen. “Heere, keer nog genadiglijk weder, en breng Nederland op de knieën voor uw Heilig Aangezicht, en stoot nog mannen uit, als het naar uw Goddelijke raad kan bestaan…”    

 

 

 

 

Brits stel voor rechter om beledigen islam :

 

http://www.refdag.nl/artikel/1433970/Brits+stel+voor+rechter+om+beledigen+islam.html

 

DJK : Het zal niet lang meer duren, of de islam gaat in Europa de dienst uitmaken. Waar een christen nooit voor naar een rechter zou, c.q. mag stappen, daar draaide deze moslima haar hand niet voor om. Dat is toch wat, lezer. Dat je in een vrij land, zomaar gearresteerd kan worden, omwille het verdedigen van je eigen geloof, en het weerleggen of afwijzen van een vervloekte afgoderij. En dan nog wel in een land waar destijds de kandelaar van het Evangelie rijkelijk heeft mogen schijnen. Maar wat is er van over? Het atheïsme en de islam nemen hand over hand toe, en gaan op een heersende schandalige wijze te werk. En wie doet er wat aan? Wat doen de regering hier aan? Een ieder kijkt toe en ziet het gebeuren, totdat het jezelf treft. Maar, dan kon het weleens te laat zijn. Dan kon het moment weleens aanbreken, om te moeten vluchten, vanwege dat de landelijke, maar ook plaatselijke overheden de boel totaal hebben verkwanseld. Waar destijds onze vaderen met al hun goed en bloed tegen gestreden hebben, wordt nu zomaar weggegeven. De vergelijking die Wilders onlangs trok, aangaande die journaliste en de Nederlandse overheid, was daarom zo gek nog niet. Deze journaliste merkte destijds op, dat het best begrijpelijk was dat enkele mannen van de Taliban haar in Afghanistan hadden verkracht. Maar, zo zei, ze hadden ook best lekkere thee met heerlijke koekjes. We moeten tenslotte niet alléén naar het negatieve blijven kijken…!! Wanneer zal het moment toch aanbreken, dat Nederland en geheel Europa, eens wakker worden, en gaan zien dat deze oproerkraaiers alleen maar deze kant op blijven komen, om slechts van het hele systeem te kunnen profiteren en waar het ook maar kan, werkelijk alles op te vreten en de boel te laten verpauperen. Overal waar ze neerstrijken verpaupert de boel, wordt de sfeer verpest, en zakken de woningen in waarden. Kijk eens in Gouda! Ben ik dan tegen deze mensen? Nee, maar zij zijn tegen ons, tegen onze normen en waarden, én tegen onze christelijke wortels! Als ik morgen een Marokaan of een Turk tegenkom, die ligt te creperen van de dorst en honger, is het mijn christenplicht om hem water en brood te geven. Maar, waar het nu om gaat, is dat deze mensen geen andere godsdienst naast hun godsdienst tolereren. Ze zijn uit op de verwoesting c.q. de vernietiging van Israël en het Christendom. Het deed me denken aan een oude vriend van me, die me vertelde dat hij onlangs bij een boer was langs geweest. Deze boer had last van ratten. Toen mijn vriend net aankwam, zag hij dat die boer een nest jonge ratten met zijn klomp doodtrapte. Op zich een aangrijpend gezicht, ziende op die ‘lieve’ jonge beestjes. Mijn vriend kon het voor zichzelf maar slecht plaatsen, en vroeg die boer daarom of er geen alternatief was. Waarop die boer hem zo eens aankeek, en hem vroeg of hij gek geworden was. “Het zijn schadelijke beesten, ze vreten alles kapot, ze schijten alles onder, ze verspreiden ziektes op de boerderij, en deze jonge ratten worden tenslotte ook oude ratten.” Een lesje van een nuchtere eenvoudige boer, dat mijn vriend nog lang bij is gebleven…             

 

 

 

 

Kinderlawaai :

 

http://www.refdag.nl/artikel/1434741/Kinderlawaai.html

 

 

DJK : Deze twee citaten troffen mij…

“Het gros van de klachten komt voort uit het egocentrisme waar onze maatschappij onder gebukt gaat. Mensen denken vooral aan eigen genot en eisen daarvoor de maximale ruimte. Wanneer een ander de gewenste comfortzone binnendringt, blijkt het lontje van veel mensen erg kort.

De Duitse schrijver Friedrich Hebbel schreef in de negentiende eeuw: „Spelende kinderen zijn levend geworden vreugden.” In plaats van zich te ergeren aan de joelende jeugd, zouden klagers moeten leren te genieten van het onbevangen gedrag van kinderen. Misschien zijn zij zelfs daarin een voorbeeld. Kinderen denken niet aan hetgeen voorbij is, noch aan wat komen zal. Zij genieten van het tegenwoordige. Slechts weinig volwassenen doen dat. Wie die les trekt, zal zich minder storen aan kinderlawaai.”

 

 

 

 

Pak Teheran aan nu het nog kan :

 

http://www.refdag.nl/artikel/1434653/Pak+Teheran+aan+nu+het+nog+kan.html

 

http://www.refdag.nl/artikel/1434220/Aarzelende+handdruk.html

 

 

DJK : “En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen, Gen. 3:15.” Deze woorden hebben een aardse betekenis en een geestelijke betekenis. De strijd tussen Izak en Ismaël, Jacob en Ezau. Geliefden, Israël moet aan het einde van de werken der Wet gebracht worden, Rom. 10:4, opdat de vele profetieën die er voor dit volkje nog liggen, eens in vervulling mochten gaan. Denk eens aan de woorden van Zacharia 12 vers 10. Misschien moeten al deze dreigingen, en een pro-arabische Amerikaanse president, wel mede werken om Israël voor God op de knieën te brengen, lezer. Het is ontzaggelijk hoeveel dit volk door de tijden heeft moeten lijden, lezer. Men kan iemand mentaal ook niet harder treffen, dan om zijn geschiedenis en afkomst gedurig in twijfel te trekken, of gewoon glashard te verloochenen. Dit getuigt van de grote minachting die velen jegens dit volk koesteren. Groter verraad en verdriet kan men een land of een mens niet aandoen. Moet u eens voorstellen! Het land en het volk Israël overkomt het dagelijks. Zult u voor dit blinde volkje blijven bidden? En toch zal de meerdere de mindere moeten blijven dienen. De duivel heeft het ook destijds nimmer kunnen bedenken, dat de dood van Christus, zijn eeuwige ondergang betekende. De winst lag voor Christus achter het verlies van eigen leven. Dat is voor Zijn geestelijke verkoren volk niet anders, lees Rom. 6:4-8. Zou het dan Zijn aardse bondsvolk Israël anders vergaan….??

 

——————————————————————————————-

 

Armoede is geen TV hebben… 

 

 

 

http://www.dewoesteweg.nl/wp-content/uploads/2009/08/armoede-is-geen-televisie-hebben.pdf

 

———————————————————————————————————-

 

 

In memoriam :  New York  11 Sept. 2001

 

 

———————————————————————————————————–

 

Treffend RD-commentaar over Sodom in Rijsen :

http://www.refdag.nl/artikel/1427726/Sodom+in+Rijssen.html

 

 

 

 

————————————————————————————————————