En ik zag, dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen

Posted by admin | | vrijdag 6 juli 2012 4:26 pm

En een uit de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, kwam en sprak met mij, en zeide tot mij: Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer, die daar zit op vele wateren; Met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van den wijn harer hoererij. En hij bracht mij weg in een woestijn, in den geest, en ik zag een vrouw, zittende op een scharlaken rood beest, dat vol was van namen der gods lastering, en had zeven hoofden en tien hoornen.  En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud, en kostelijk gesteente, en paarlen, en had in hare hand een gouden drinkbeker, vol van gruwelen, en van onreinigheid harer hoererij.  En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenheid; het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. En ik zag, dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen, en van het bloed der getuigen van Jezus. (Openb. 17)

 

httpv://www.youtube.com/watch?v=ZjgAsNbf8pA

Richard Bennet, voormalig rooms priester, over de gruwelen tijdens de Roomse inquisitie die ongeveer 600 jaar geduurd heeft. Merk ook op hoedanig Rome zich in het begin van de twintigste eeuw heeft gemanifesteerd. Een ieder die met haar heult of hoereert zal van haar plagen ontvangen.

 

 

 

http://www.dewoesteweg.nl/kerkgeschiedenis/historie-der-martelaren/

http://www.dewoesteweg.nl/kerkgeschiedenis/frankrijk/