IJsland recept voor herstel – Laat banken failliet gaan!

Posted by admin | | donderdag 31 januari 2013 7:39 pm

NOS“Minister Dijsselbloem heeft gezegd dat de kosten van de nationalisatie van SNS Reaal voor de staat 3,7 miljard euro bedragen. Hij zei dat er geen andere mogelijkheid was dan het nationaliseren van de bank en verzekeraar.” (bron  &  persconferentie)

DJK : Op de vraag van een verslaggever of de Nederlandse staat nu 3,7 miljard extra moet bezuinigen om het begrotingstekort niet op te laten lopen, had minister Dijsselbloem geen antwoord. Dat komt later aan de orde, als de meesten deze reddingsactie hopelijk weer vergeten zijn. Het gaat er tenslotte om dat de stabiliteit van ons (verfoeilijke) financiele stelsel veilig gesteld is. De gewone Nederlandse belastingbetaler is wederom het kind van de rekening, en de hebzuchtige graaiers aan de top van deze bank gaan vrijuit! Dat is toch wat? Als een kassierre bij een supermarkt wordt betrapt op diefstal van een briefje van 20 EUR wordt zij ontslagen, vervolgd, en heeft ze kans de rest van haar leven geen baan meer te krijgen. Maar de mannen die het geld van de aandeelhouders roekeloos verkwanseld hebben worden dus niet vervolgd. Waar is ons nationale rechtsgevoel gebleven? Zijn de IJslanders dan toch verstandiger en wijzer dan de nuchtere Hollanders…?? 

 

De president van IJsland stelt dat het totaal onnodig is dat de gewone man moet bloeden voor het redden van de banken, iets wat overal in het Westen gebeurt. 

 

De IJslandse president Olafur Ragnar Grimson, één van de gasten op het Wereld Economie Forum in Davos, werd door een journalist gevraagd naar het geheim van het razendsnelle economische en financiële herstel van zijn land, ‘het enige stukje hoop wat uit deze conferentie naar voren komt.’ Grimsons antwoord was even helder als ontnuchterend: ‘Omdat wij het Westen niet zijn gevolgd en de banken gewoon failliet hebben laten gaan.’  

‘Meneer de president, waarom bent u zo’n baken van hoop? Waarom heeft IJsland overleeft waar Europa heeft gefaald? Wat doen jullie anders?’ vraagt de journalist.  

President Grimson: ‘Het verrast veel mensen dat wij nog maar 4 jaar geleden hét voorbeeld waren van een omgevallen financieel systeem. Nu kennen we weer herstel met economische groei en heel weinig werkloosheid. Dat komt omdat wij wijs genoeg waren om te realiseren dat dit ook een fundamentele sociale en politieke crisis was. Wij volgden niet de heersende traditionele Westerse regels van de afgelopen 30 jaar.’  

‘We introduceerden valutacontroles, we lieten de banken omvallen, we gaven steun aan de armen en we bezuinigden niet op zo’n grote schaal zoals we nu in Europa zien. Vier jaar later is het eindresultaat dat IJsland van vooruitgang en herstel geniet, wat totaal anders is dan in de andere Europese landen die lijden onder de financiële crisis.’ 

 

‘Banken gewoon failliet laten gaan’

Journalist: ‘Had uw beleid de banken te laten omvallen ook voor de rest van Europa gewerkt?’ 

Grimson: ‘Ja, dat denk ik wel. Ik vraag mensen vaak waarom ze de banken als de heilige kerken van de moderne economie zien. Waarom laat men private banken als zij zich onverantwoordelijk hebben gedragen niet net als luchtvaartmaatschappijen en telecommunicatiebedrijven failliet gaan?’ 

‘De theorie dat je banken moet redden met bailouts is een theorie die bankiers laat genieten van hun eigen winsten en succes en daar de gewone mensen voor laten opdraaien door middel van belastingen en bezuinigingen. In verlichte democratieën zullen mensen dat op de lange duur niet accepteren.’ 

 

‘Succesvolle financiële sector slecht voor economie’

De journalist merkt dan op dat dit voor Groot Brittannië waarschijnlijk niet zonder het vertrouwen in de financiële sector kan werken. 

‘Interessante vraag, want wij constateerden na de instorting van de banken in IJsland dat deze banken net als de Britse, Amerikaanse en andere feitelijk hightech bedrijven met technici, wiskundigen en computerwetenschappers zijn. Toen zij omvielen bloeide de innovatieve sector, de IT sector, op en ging het hier de laatste 3 jaar beter dan ooit tevoren. De les hiervan is dat als je in de innovatieve sector van de 21e eeuw een concurrerende economie wilt, een sterke en zelfs succesvolle financiële sector die het talent bij de (innovatieve) sector weghaalt in werkelijkheid slecht nieuws is.’ 

 

BRON :  Xandernieuws

 

————————————————————–

 

Kijk hier verder wat men in de USA met het geld van de gewone burger doet!

 

——————————————————————

 

Wielrenner Rasmussen bekent dopinggebruik: “…..ik accepteer mijn straf.”

http://nos.nl/video/468821-rasmussen-geeft-dopinggebruik-toe.html

 

Wanneer je het NOS nieuws soms bekijkt dan ontkom je dit soort berichten niet. Toch was ik blij dit gezien te hebben, en ik zal u zeggen waarom. De wielrennerswereld staat op z’n kop omdat zevenvoudig tourwinnaar Lance Armstrong op doping betrapt is. Dit heeft u nu eindelijk ook zelf toegegeven, en in zijn kielzog volgen er nu meerderen…. waaronder deze Deen Rasmussen. Wat mij in zijn bekentenis trof was dat hij met zijn dopinggebruik de boel bedrogen had…etc, en zijn bekentenis beeindigde met een strafaanvaarding. Dat kom je niet zo vaak meer tegen. Het rechtsgevoel van deze wielrenner zit nog op een goede plek in zijn geweten. Op een veel betere plek als bij vele dominees en hoorders die in onze dagen het rechts Gods verkrachten en omzeilen, en daarmee bespotten, onteren en ontheiligen.

 

Ik dacht zo bij mezelf: “als deze man nu van de kerk van ds. J. Roos uit Barneveld (GGiN) was geweest, dan had hij vast geredeneerd en gezegd: ‘ik beken mijn dopinggebruik en heb daarmee de boel bedrogen, dus nu ben ik vrij van schuld en straf…’ Maar waar blijft dan de vergelding…?? Zo ook geestelijk, m’n beste lezer! God kan Zijn verkoren volk nooit Zijn barmhartige genade in Christus bewijzen zonder strafaanvaarding, zonder een verloren gaan voor God. Zonder een hellevaart geen hemelvaart. God kan Zijn heilige recht niet buigen en krenken. Wat eist dan Gods heilige wet van de mens die gezondigd heeft? God eist Zijn beeld terug waarin Hij de mens heeft geschapen, dat is het beeld van wijsheid, gerechtigheid en heiligheid. Wanneer de mens hieraan niet (meer) kan voldoen, dan eist God de dood van ieder van ons. Want, ten dage dat gij van de boom der kennnis des goeds en des kwaads zal eten, zult gij de dood sterven. Daarmee was God beslist niet onrechtvaardig. 

 

Om nu even terug te gaan naar de wielrenners, zij wisten wat er boven hun hoofd hing wanneer ze betrapt werden op gebruik van doping. Het geweten van deze wielrenner begon te spreken, en hij wilde schoon schip maken. Hoe doet hij dat? Door te stoppen met wielrennen en zijn straf te aanvaarden. Een prachtig voorbeeld van hoe het geestelijk ook gaat! Want alleen aan helwaardigen en aan strafwaardigen wil God Zijn genade bewijzen. Als ik nu even uit mijn eigen leven mag spreken, ik heb vanaf mijn 22 levensjaar gedurende vijftien jaren mijn zonden beweend vanuit een houdbare nood…. maar daarin lag nog geen strafaanvaarding hoor. Dat was dus nog allemaal voor het badwater der wedergeboorte.  Een zogenoemde toeleidende weg waarmee een mens niet kan sterven, ook niet van Gods kant bezien. Want God kan om Zijn heilige recht niet heen. De strafaanvaarding was op mijn 37e levensjaar op een zondagmorgen in de maand januari. Toen eiste God de gerechtigheid en heiligheid in mij op waarin Hij mij had geschapen middels Psalm 32 vers 1 (ber.), en toen ging ik verloren omdat ik moest verdrinken in mijn bedreven ongerechtigheden voor God en vanwege van mijn vervloekte ongeloof dat ik nog nimmer in Jezus Christus had geloofd. Ik had daarvoor wel een liefdesbetrekking op Hem gehad, maar was nog niet met Hem verenigd middels een waar geschonken geloof gewerkt door God den Heilige Geest. Wat was dan de vergelding? Ik werd gedoopt in de kruisdood van de Heere Jezus Christus en stierf metterdaad een vloekdood in mijn geweten middels een hartverscheurend berouw over mijn bedreven zonden, (met Hem gekruist en gestorven zegt de apostel). Waarin lag dan de verzoening? God richtte mij op uit de dood middels deze woorden: “Welzalig is de mens wien’t mag gebeuren, dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren…” Waarop Christus Zich aan mijn heldwaardige ziel openbaarde: “Neemt, eet, dit is Mijn Lichaam dat voor u verbroken is…. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven.” Tot zover even iets uit mijn eigen leven, hoe God mij door het badwater der wedergeboorte wederbaarde tot een nieuw leven uit Hem.

 

Ik kan me nog herinneren van toen mijn oudste zoon nog op het Driestar College in Leiden zat. Op een zekere dag was zijn portemonnee gestolen, en uiteindelijk kwam openbaar welke jongen uit de klas dit had gedaan. Zijn moeder belde me beschaamd op, ten eerste om haar excuses aan te bieden… het was toch haar zoon, en ten tweede om een vergelding te voldoen voor de geleden schade. Ik stelde haar gerust en zei: “mevrouw wij zijn allen dieven, we zijn geen dieven omdat we stelen… maar we stelen omdat we dieven zijn. Een wonder als we ervoor bewaard worden. Uw zoon is even slecht en verdorven als mijn zoon hoor.” Ja maar, zei ze, bedankt voor deze lieve woorden, maar ik wil u toch wel de schade betalen. Ik zei haar: “ja, dat is goed…. maar het moet ook weer goed komen tussen hen. Mijn zoon zou zich bijv. zodanig op kunnen stellen van, zo hier die portemonnee…. dat is je geraden ook, waarop hij hem de rug toekeert. Nee, mijn zoon moet uw zoon vergeven als hij er berouw van heeft en elkaar vervolgens de hand geven. 

 

Zo ook geestelijk, lezer! Als God een zondaar een kruisdood laat sterven in Zijn geweten, is God niet verplicht om die doemwaardige zondaar een handreiking te doen door Zijn lieve Zoon. God had immers het volste recht om die zondaar Zijn rug toe te keren. Wie hier iets van verstaat, begrijpt de term ‘genade door recht’ wellicht wat beter. Ik wenste dat er meer mensen in de kerken waren met hetzelfde rechtsgevoel als deze wereldse wielrenner: “Ik heb de boel bedrogen, en accepteer mijn straf.”

 

DJK