Bezinning & Ontmoetingsdag te Leersum

Posted by admin | | dinsdag 27 maart 2012 1:32 pm

Geachte lezer, in het kader van bezinning omtrent de leer der reformatie en christelijke / broederlijke ontmoeting willen we op DV zaterdag 29 juli opnieuw een bezinningsdag organiseren wederom net zoals de vorige keer in de Johanneskerk te Leersum. Een dag van gebed, meditatie, bezinning, ontmoeting en samenspraak, samenzang, en evt. vragen die (het liefst schriftelijk) gesteld kunnen worden.  Een dag voor met name de bedroefden om der bijeenkomsten wil. Het kan soms weleens zo eenzaam zijn. Het kan derhalve ook weleens kostelijk zijn om onbekenden met dezelfde gedachten en meningen eens te kunnen spreken. God mocht er eens vanaf weten en in mede willen komen…is onze stille wens en bede. Als u dit niet wilt missen, zet deze datum dan vast in uw agenda. Als u deze dagen nooit eerder hebt bezocht, dan kunt u evt. hier de vorige bezinningsdagen beluisteren: klik hier.

Sprekers op die dag zullen zijn de heer D.H. Van der Meer uit Bruinisse, de heer A.J. Van Campen uit Damwoude, de heer M.H. Nagel uit Voorthuizen, en de heer D.J. Kleen uit Katwijk aan zee zullen met Gods hulp en bijstand een enkel woord proberen te zeggen. Het is de bedoeling dat deze dag begint ongeveer vanaf 10:00 uur tot ongeveer 16:00 uur. Vanaf 09:00 uur bent u van harte welkom op deze dag. Hierbij een indicatie van de dagindeling:

 

10.00 uur      DJK – Opening met samenzang, gebed, Schriftlezing en meditatie

11.00 uur       A.J. Van Campen over:   Wet en Evangelie

12.00 uur       Middagpauze

13.30 uur       M.H. Nagel over:  Het Profetisch Ambt van Christus

14.45 uur       Gelegenheid tot stellen van vragen op papier, ingevuld thuis of in de middagpauze

15.00 uur       D.H. Van der Meer – Meditatieve afsluiting met samenzang en gebed

 

Na de sluiting is er nog tijd voor koffie en ruimschoots gelegenheid om met elkaar nog wat na te praten. Op deze dag zal het met name gaan over de verwaterde leer en misstanden in onze kerken in Nederland, en over onderwerpen die niet vaak ter sprake komen. We staan hier niet boven, maar eerder mede schuldig aan. Want wij allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Vanuit dit besef willen we de Naam des Heeren gezamelijk aanroepen om ons en onze kinderen genadig te willen zijn. Misschien zijn er nog mensen met onbeantwoorde vragen en onontknoopte raadselen. Misschien mogen we elkaar tot een hand en voet wezen. Als u vragen hebt mag u deze dus op schrift stellen en op die dag aan mij geven. Dan zal ik overleggen wie hier met Gods hulp antwoord op denkt te kunnen geven.   Ongeveer twee weken van tevoren wordt deze bezinningsbijeenkomst ook bekend gemaakt bij vergadervaria in het Ref. Dagblad. Verder zal er op deze dag gratis koffie en thee geschonken worden, met een koekje of een plakje cake erbij.

Misschien zijn er enkele dames die willen helpen met koffie schenken? Verder misschien goed om zelf een lunchpakketje mee te nemen. Voor die enkeling die zijn luchpakketje vergeten is, er worden enkele belegde broodjes kaas en ham aangeboden. Deze kosten 1 euro per stuk. Op deze dag zal er aan het einde van de morgen en middag, onder het orgelspel voorafgaand aan de psalmsamenzang, een collecte worden gehouden i.v.m. de gemaakte kosten. Alle boeken, preken-dvd’s, printsels mag u gratis meenemen, ook voor vrienden of bekenden. Als u toch iets wilt geven en ons hierin wilt steunen, doe dan maar wat extra’s in de collectezak.  Mannen, vrouwen, jonge mensen, en kinderen, van harte welkom!

Het adres is:

 

Johanneskerk  (gereformeerde kerk)

 

Lomboklaan  9  –    LEERSUM

 

Datum :  zaterdag 29 juli – 2017

 

Klik hier voor een routebeschrijving