Hervormingsbijeenkomsten – Ter Aar

Posted by admin | | vrijdag 25 februari 2011 10:15 pm

De volgende bijeenkomst wordt gehouden op DV aanstaande  zaterdag 5 april. Deze bijeenkomst van de Lutherkring wordt gehouden in gebouw Jonathan in Ter Aar, onder leiding van ds. K. Veldman. De aanvang is om 09:00 uur tot ong. 11:00 uur. Deze bijeenkomsten worden telkens gehouden op DV de eerste zaterdag van de maand, behalve de maanden Januari, Juni, Juli en Augustus.  

Speciaal bedoeld voor dominees, voor ouderlingen en diakenen, voor uitleggers, voor catecheten, voor apologeten, voor studenten, en voor Bereeërs. (géén vrouwen!)

Op deze bijeenkomsten wordt dieper ingegaan hoedanig de rechtvaardigingsleer der reformatie in Nederland verwaterd en schier bijna verdwenen is.

De verklaring van Maarten Luther op de Galatenbrief van de apostel Paulus is inmiddels behandeld, nu zal zijn verklaring van de Romeinenbrief de leidraad van deze hervomingsbijeenkomsten zijn. Hierin ligt het kloppend hart van de reformatie. Aan het einde van deze vergaderingen is er soms gelegenheid voor het  stellen van enkele vragen met een theologisch gehalte. Na afloop is er gelegenheid om (bij de koffietafel) nog even met elkaar door te spreken.

CD opnamen van deze vergaderingen kunnen evt. nabesteld worden bij diaken Post : 0172 – 491112

Mailadres :  gerrit@desman.nl

Er zijn evt. nog cd’s over van de vorige bijeenkomsten!

Het adres is : Jonkheer K.W.L. De Muralstraat 23  –  Ter Aar

Link naar Google streetview : klik hier