Michael Servet (1511 – 1553) Tegenstander van de Calvinistische leer, hij verachtte de leer der Goddelijke drieëenheid, en zag Jezus als een voorbeeldig mens en de Heilige Geest als een kracht.

Posted by admin | | vrijdag 23 april 2010 1:47 pm