De Heidelbergse Catechismus werd door de hervormer Petrus Datheen naar Nederland gebracht. Hij voegde hem toe aan zijn befaamde psalmbundel.

Posted by admin | | dinsdag 9 december 2008 11:20 pm

Petrus Datheen
Petrus Datheen is geboren te Cassel of Casselberg bij Poperinge in 1531. Zijn eigenlijke naam was vermoedelijk Daets, Daten of Dathen, doch somwijlen wordt hij ook Pieter van den Berg of Petrus Montanus genaamd naar zijne geboorteplaats. Zeer jong trad hij als Karmelieter monnik in een klooster bij Ieperen.

Nog geen twintig jaar oud legde hij de monnikspij reeds af, om de hervorming te gaan prediken te Kortrijk en te Poperinge. Door de vervolging vluchtte hij naar Londen, waar hij zich vestigde als boekdrukker. Hier groeide langzamerhand uit hem een ijverig en onverschrokken voorstander van het Hervormde geloof.

Bij de troonsbeklimming van Maria Tudor was de hartstochtelijke hervormer ook genoodzaakt Engeland te verlaten. Vanaf dat jaar leidde hij door allerlei vervolgingen een dolend leven en predikte hij onder andere te Frankfort, te Frankenthal in de Paltz en in andere plaatsen van West-Vlaanderen. Bij Alva’s komst week Datheen uit naar de Paltz; eerst in 1572 keerde hij naar de Nederlanden terug. Gedurende enkele jaren was hij in dienst van Prins Willem I en in 1578 was hij voorzitter der Synode te Dordrecht.

In 1583 begaf hij zich naar Gent maar moest bij de overgave der stad aan Spanje weer vluchten. Na in Utrecht te zijn gearresteerd en op borgtocht te zijn vrijgelaten, verliet hij het vaderland en overleed, na veel zwervens, te Elbing in Pruisen op 19 februari 1590.

http://www.petrusdatheenstichting.nl/levensbeschrijving.html