Heldhaftige nuchtere Hollanders versus SGP pantoffelhelden tot beschaming

Posted by admin | | dinsdag 19 maart 2019 11:35 pm

Laat anderen het vuile werk niet alleen opknappen

Een moment om nooit te vergeten! Hier staat een seculiere Geert Wilders in 2016 als een roepende in de woestijn de schijnvrome Kees Van der Staaij van de SGP een Bijbels lesje te leren, door hem luidkeels toe te bazuinen om de verscheurende wolven met hun valse godsdiensten zoveel als mogelijk buiten onze nationale deuren te houden. Het zou toch andersom moeten zijn, zou je denken! Als er nog zulk soort moedige mannen in de SGP waren die de feiten zoals ze zijn zo scherp durfden te stellen en benoemen, zou ik SGP blijven stemmen. Maar helaas is het anders, het zijn een stel schijnvrome angsthazen en bangbroeken geworden die geen verdrukkingen willen lijden omwille van de Waarheid. Ze laten liever anderen het vuile werk opknappen en verdrukkingen lijden. Deze schijnchristenen die hun nationale geschiedenis zijn vergeten, zijn gedoemd deze te herhalen. Ze zijn kennelijk vergeten hoe Nederland door God een vrij soeverein land is geworden, en hoedanig God onze lage landen heeft willen verlossen van het juk der Spanjaarden. Grote wonderen heeft God daartoe verricht, lees het boek eens van de Wonderen des Allerhoogsten van Abraham Van de Velde. Sommige Spanjaarden kregen tijdens de bevrijding van Nederland zelfs te geloven dat God Zelf ook een geus was geworden, zodanig was God op de hand van de moedige Geuzen. De schijnchristenen van de SGP zijn wellicht ook vergeten hoe helden als Karel Martel (alias: de strijdhamer) destijds tijdens de slag van Poitiers en in de Pyreneeën als moedige leeuwen hebben gestreden om het gevaar van de Berbers en Moren en het bijbehorende mohammedanisme buiten de grenzen van Europa te houden. Denk ook eens aan de Duitse keizer Karel V die zich ten laatste van de kerkstrijd ten tijde van de reformatie moest onttrekken omdat hij ten strijde moest trekken tegen de Turken die aan de Zuid-Oostelijke Europese grenzen gereed stonden om Europa binnen te trekken. Dit was destijds de normaalste zaak van de wereld. Maar hoe is het dan nu gesteld in onze dagen? Jawel, we hebben slappe handen en knikkende knieën gekregen, en waar voornoemde mannen gestreden om hun nationale deuren dicht te houden, daar hebben wij ze wagenwijd open gezet om de massa’s van asielzoekers en immigranten onderdak en asiel te verlenen, om vervolgens onze duurbetaalde zorgsystemen en uitkeringsinstanties te laten plunderen en te doen verarmen. Wee ons indien wij onze van God verkregen nationale vrijheden zo gemakkelijk verkwanselen, lijdelijk toekijken en anderen het vuile werk laten opknappen en waar nodig in de bressen doen staan. We zullen met dubbele slagen geslagen worden. Europa heeft de Joden langzaam maar zeker meer en meer gehaat en weggejaagd, en zie nu eens wat we ervoor terug krijgen?! We hebben de rijke zegen die Europa verkreeg (denk aan de gouden eeuw) onder de komst en het herbergen van vele Joden die naar het noorden van Europa trokken vanwege de vervolgingen door de Spaans Roomse inquisitie in het zuiden van Europa, ingeruild voor een vloek en vreselijke geselslagen. Wat Europa voor lange tijd heeft gezaaid, is ze nu aan het oogsten. Vanuit oostelijke winden voort gedreven kwamen de alles kaalvretende sprinkhanen in grote zwermen onze kant uitgevlogen, en begonnen onze blonde vrouwen en dochters aan te randen en te verkrachten, terreur en angst te zaaien, berovingen op straat zijn aan de orde van de dag, mensen voelen zich onveilig en durven in de avonduren de straat niet meer op vanwege mishandelingen en andere narigheden. We moeten nooit vergeten, dat de stok waarmee wij God en Zijn volk in het aangezicht slaan, wij door God nog harder terug geslagen zullen worden. Wie gevoelt de bedreven schuld hier nog van met een berouwvol hart, smekende God om vergeving over dit bedreven kwaad?    

Hier krijgt de heer Thierry Baudet bijna de hele Tweede Kamer over zich heen tijdens het debat over dat vervloekte Marrakesh akkoord. De mensen in onze Tweede Kamer zijn haast allemaal in een diepe slaap gevallen en hebben hun gezond nuchtere Hollandse verstand en denkvermogen verloren. De enkelingen die de rest wakker wensen te bazuinen worden belachelijk gemaakt en tegen gestaan. De waan van de dag regeert, het is werkelijk de dwaasheid gekroond. U hoeft niet te denken dat ik het met al hun standpunten eens bent. Welnee, het gaat mij om deze voornoemde hoofdpunten waar de meeste christenen naar mijn bescheiden mening veels te laconiek over denken. Wat heeft u straks aan die paar vrije koopzondagen waar de SGP zich zo ijverig voor inspant, terwijl ze de heetste kastanjes door Wilders en Baudet uit het vuur laten halen, wanneer we straks geheel overspoeld zijn geworden door een mosliminvasie waarvan het einde nog lang niet in zicht is, en waardoor wij onze kerkdiensten straks mogelijk niet meer in rust en vrede kunnen houden en onze kinderen verhinderd zullen worden om christelijk onderwijs te verkrijgen? Randzaken worden in dit opzicht verheven tot hoofdzaken, terwijl men zich over de belangrijkste hoofdzaken niet helder durft uit te spreken. Daar mogen de seculiere kamerleden voor strijden en zich de hals over breken. Steunbetuigingen van christenen blijven ook uit! Nou bij deze dan, spreek ik dus wel mijn steun voor deze twee nuchter nadenkende Nederlanders uit. Zij hebben meer op met de Joods-Christelijke wortels waarop Nederland en met name Noord-Europa zijn gegrondvest dan menig schijnchristen in hun nabije omgeving. Dus nogmaals, niet vanwege hun gehele partijprogramma’s, maar om de zaken die zij momenteel de hoogste prioriteit geven. Ik heb veel achting voor een man als Geert Wilders vanwege het offer dat hij bracht inzake zijn politieke en persoonlijke vrijheden. Sommigen vinden hem bij tijden iets te onbehouwen en luidkeels schreeuwen. Maar zeg eens, wat zou u doen als je als een roepende in de woestijn al meer dan 10 jaar tegen het reële potentiële gevaar van de islam staat te waarschuwen en haast niemand wil naar je luisteren? Thierry Baudet brengt deze zaken op een iets meer gematigde toon. Persoonlijk denk ik wel dat Baudet voor een groot gedeelte zal gaan profiteren van het vuile werk dat Fortuyn en Wilders -die hem voorgingen- hebben verricht. Maar beiden zijn in woord en daad vele christenen tot beschaming. Stem voor Nederland en tegen de EU, tegen massa-immigratie, tegen open grenzen, tegen Brusselse overheersingen, tegen een multiculturele samenleving, tegen klimaathysterie en tegen symboolpolitiek! Steun derhalve Wilders of Baudet, en laat de SGP en de CU maar even een poosje met ezelsoren ergens in een hoek van de Tweede Kamer gaan staan. Want de blinde leidslieden van de SGP en de CU zuigen in dit opzicht werkelijk de muggen uit en slikken de kamelen in zijn geheel door. Het mocht ze nog eens tot schuld en berouw worden en in diepe vernedering voor God brengen. Ik wil hierbij ten laatste de ware christenen oproepen om niet alleen te blijven bidden voor het zielenheil van deze moedige volksvertegenwoordigers maar ook voor het nuttige werk dat ze verrichten hetgeen de christelijke pantoffelhelden van de SGP en de Christen Unie nalaten en verzaken. Wat zou God hierin verheerlijkt worden als deze seculiere mensen tot een waar geloof in Jezus Christus mochten worden gebracht. Uiteindelijk zijn we toch allen van dezelfde lap gescheurd, alleen genade maakt verschil. En dat maakt onderscheid waar geen onderscheid is hoor. Dat geve den Heere uit vrije genade om niet, alleen om Jezus wil. 

 

Baudet in verhit debat met Rutte over immigratie

 

https://nos.nl/artikel/2276748-felle-uithalen-in-nos-verkiezingsdebat-met-landelijke-kopstukken.html

 

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/12/03/de-acht-heikele-punten-van-het-migratiepact-a3011435

 

Baudet versus Klaver tijdens Klimaatdebat

 

IEDEREEN TEGEN WILDERS EN BAUDET

 

 

.