Agenda 21 / Depopulatie van de wereldbevolking

Posted by admin | | dinsdag 29 mei 2018 3:34 pm

En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenheid; het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde (Openb. 17:5)

DJK: De duivelse Agenda 21 is een verborgen agenda van de aanstaande NWO waarbij de mens een belasting is voor de aarde en ieder facet van het leven onder controle van een centrale wereldregering zal worden gebracht. Men wil de wereldbevolking reduceren van zeven miljard naar slechts een half miljard mensen. Waar God tot de mens zei: wees vruchtbaar en verspreidt u over de ganse aarde, daar zet Satan de hebzuchtige plutocraten van deze aarde aan tot depopulatie. Deze verborgen regering waar de allerrijksten der aarde de dienst uitmaken wil de ganse aarde en mensheid vergiftigen en schuwt daarbij geen enkel middel om zijn uiteindelijke doel te bereiken. Allen die hen hinderen worden na korte of lange tijd uit de weg geruimd. De woorden duurzaam en ontwikkeling worden gebruikt als paraplu voor het optuigen van deze wereldregering. Met de zin ‘voor het welzijn van de aarde’ heeft men het excuus om zo goed als ieder aspect van het leven te controleren en voor u te regelen. Het wordt de hoogste tijd om paal en perk te stellen inzake de vuile troep op aarde die deze rijke industriëlen er ten diepste zelf van gemaakt hebben. Laat ik een voorbeeld noemen. De petrochemische industrie van deze globalisten is altijd vreselijk beducht geweest voor ingenieuze uitvinders die auto’s op alternatieve brandstoffen (zoals waterstof) met een veel schonere milieu uitstoot konden laten rijden, in plaats van de reguliere brandstoffen zoals diesel en benzine. Vanwege hun enorme financiële belangen in deze industrie werden de patenten van deze uitvinders tegen onweerstaanbare bedragen opgekocht en vervolgens in de doofpot gestopt, uitvinders die niet wilden verkopen werden koelbloedig uit de weg geruimd. Maar toen de Rockefellers inzagen welk een onherstelbare schade hun olie-industrie op aarde had aangericht, werd het ook voor hen uiteindelijk onverantwoord om hiermee verder te gaan. Ze hadden hun zakken met honderden miljarden gevuld, en het werd tijd om de boel te verkopen zodat hen geen blaam kon treffen. Toen de boel was verkocht -dus niet werd stop gezet- konden ze vervolgens andere vervuilers op hun vingers tikken. Het draait uiteindelijk allemaal om het verkrijgen van meer en meer macht, en om al het geld, goud en goederen van deze aarde. Dat moge duidelijk zijn! De meesten van deze hebzuchtige schooiers hebben hun miljarden vergaard met het voeren van oorlogen waar ook ter wereld. In de begeerte tot het verkrijgen van deze rijkdommen ligt namelijk de wortel van alle kwaad. Deze geplante wortel van alle kwaad in de harten van 13 schatrijke families op aarde gebruikt Satan om Gods schepping te willen verwoesten, om te willen eindigen in een wereldwijde kernoorlog waarbij de ganse aarde door vuur zal verbranden. Nog nooit eerder in de geschiedenis van deze aarde is een dergelijke verborgen agenda op deze schaal gepromoot zoals heden ten dage staat te gebeuren. Wat er wordt gepresenteerd is niets anders dan een raamwerk voor een totalitaire wereldregering. Het wordt allemaal verkocht als prachtig en als de oplossing van bijvoorbeeld de opwarming van de aarde, en op het eerste gezicht lijken een aantal dingen ook best redelijk totdat je beseft dat het werkelijk ieder aspect van het leven betreft wat centraal geregeld zal worden. Vrijwel ieder land ter wereld heeft vrijwillig deze nieuwe wereldregering in vermomming ondertekend en u zult eraan gaan deelnemen of u wilt of niet. Het geschiedt DV allemaal onder de toelating Gods opdat openbaar komt wie uit God geboren is en wie uit de vader der leugenen is en derhalve de werken der duisternis openbaart. De beker van Gods toorn moet gevuld worden, Israël moet zijn grote broer (USA) verliezen en tot het geloof in Jezus Christus worden gebracht, dan zal er nog een korte tijd van vrede zijn, Amerika is een woonstede der duivelen geworden en zal door de supervulkaan onder Yellowstone met vuur verbrand worden en veranderen in derdewereld land, de islam zal gebruikt worden voor de aanstaande grote verdrukking met name onder Joden en christenen. Maar bedenk en vergeet nooit dat het Lamme Gods, Jezus Christus en dien gekruist, deze wereld heeft overwonnen en uiteindelijk zal zegevieren. Hij zal Zijn kinderen nooit begeven of verlaten, Hij zal hen uiteindelijk verlossen en hen het eeuwige leven schenken. Heb nog maar een weinig moed, zie op het einde en vrees niet degenen die uw lichaam kunnen doden, maar vrees Hem die uw ziel voor eeuwig kan verderven. Hij is de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Want Ik zal met u zijn tot de voleinding van deze wereld.

  EN 

DJK: Sommigen zullen zich vervolgens afvragen wat nu te doen? Persoonlijk denk ik dat de ware christenen die zich niet zullen laten chippen terug moeten vallen op een eenvoudig boerenleven, zoals de Amish in de USA. Uw geld is straks weinig of niks meer waard, en uw huis straks waarschijnlijk ook niet meer wanneer uw woonlasten en dergelijken niet via een implanteerbare rfid-chip waaraan o.a. uw banksaldo is gekoppeld kunnen worden afgeschreven. Het is o.a. namelijk deze chip waarvan u juist verschoont wenst te blijven. Overweeg derhalve uw huis te verkopen nu banken nog leningen aan kopers willen verstrekken eer de volgende financiële crisis is aangebroken. Ter overbrugging kunt u eventueel tijdelijk een huis huren in de vrije huursector, of op een camping of bungalowpark. Bereidt u zelf voor op bange tijden die gaan komen en overweeg waar u heen wilt gaan in noodsituaties en koop daar een brok land en verbouw daarop uw eigen aardappelen, groente, fruit en tarwegraan. Nu is alles nog vrij en toegankelijk, straks gaan de grenzen wellicht overal dicht en kunt u haast nergens meer komen. Koop of bouw een boerderij met daarbij enkele koeien en kippen voor melk, vlees en eieren, en leg een voorraad brandhout aan. Zorg dat u zo min mogelijk afhankelijk bent van de overheid en energiebedrijven. Graaf putten voor eigen watervoorziening, plaats installaties voor opvang van warmtebronnen zoals aardwarmte en zonnepanelen voor stroom en verwarming. Koop genoeg dekens en kaarsen, en misschien ook een survival handboek waarin veel tips staan hoe je in de natuur kan overleven. Doe dit niet alleen, maar voeg u bij andere christenen en zorg voor elkaar in broederlijke liefde. Als hier bijvoorbeeld ook artsen en andere ambachten onder zijn kunt u met anderen een eigen christengemeenschap opbouwen. Als u tenslotte nog geld over hebt, ruil dit dan tijdig om voor gouden munten in zo klein mogelijke coupures, bijvoorbeeld gouden tientjes of goudbaartjes van 5 of 10 gram. Niet bij mij, maar bij betrouwbare bedrijven die ik u kan aanbevelen. Deze kunt u apart leggen en gebruiken voor eventuele ruilhandel in tijden van grote nood. Vrede zij den broederen, en liefde met geloof, van God den Vader, en den Heere Jezus Christus. De genade zij met al degenen, die onzen Heere Jezus Christus liefhebben in onverderfelijkheid. (Efeze 6:23-24)

DJK note naschrift — Dit artikel heb ik destijds op 29-05-2018 geschreven

  

LEES OOK HIER VERDER OVER DE DUIVELSE ORDE DER JEZUÏETEN EN DE ZWARTE PAUS

  EN

 

TOTAL CONTROL                          (lees hier verder)

  NL

  NL

 

Weather controle & Geo-engineering

  NL

  NL

 

GMO – De wereld volgens Monsanto    

  NL

==========================================================

 

KEVIN SHIPP – EX CIA AGENT
  EN

 

TED GUNDERSON – EX FBI AGENT
  EN

 

============================================================

 

USA – FEMA KAMPEN

Door: Franklin ter Horst (Laatste bewerking: 10 februari 2016)

 

FEMA kampen zijn gevestigd door heel Amerika, Canada en Alaska. FEMA wordt wel gezien als het machtigste bestuurssysteem van Amerika. Sommigen noemen het wel “het geheime bestuur” van Amerika. Er zijn inmiddels in opdracht van FEMA meer dan 800 detentiekampen gebouwd en ingericht. Verschillende bronnen melden dat de “Elite” hier de vijanden van de staat wil opsluiten. In een publicatie onder de titel “Camps for Citizens” verteld de auteur Jonathan Turley dat de voormalige Amerikaanse minister van Justitie John Ashcroft destijds een plan heeft opgesteld dat de mogelijkheid biedt, toekomstige tegenstanders van de staat zonder vorm van proces op te sluiten en hen hun burgerrechten te ontnemen.

De Amerikaanse regering heeft sinds begin 1980 een lijst samengesteld met daarop de namen van mensen die als staatsgevaarlijk worden aangemerkt. Op deze lijst stonden in 2008 al de namen van 8 miljoen Amerikanen die als een bedreiging worden gezien voor de samenleving. Dit aantal zal intussen al flink zijn toegenomen. Zij zullen worden opgepakt, ondervraagd en opgesloten. De lijst is voor een belangrijk deel ontstaan door afluisterpraktijken van het spionage programma van de NSA. Degenen die op de lijst staan wacht een zeer onzekere toekomst. Men kan er gevoegelijk vanuit gaan dat iedereen die zich kritisch heeft uitgelaten over de aanstaande Nieuwe Wereldorde en de ware machthebbers achter de coulissen, de Elite, tot de kandidaten moeten worden gerekend.

In deze video vertelt dominee Michelle Hopkins over haar bevindingen van een ontdekt FEMA Kamp in Arizona nabij de grens met Mexico. Sommige van deze kampen kunnen meer dan 100.000 mensen herbergen. Diverse kampen zijn uitgerust met guillotines, gaskamers en crematoria. Waarom deze kampen zijn ingericht blijft vooralsnog niet duidelijk maar velen menen dat deze kampementen zijn klaargemaakt om daar straks de tegenstanders in op te sluiten die de plannen van de Nieuwe Wereld Orde kliek in de weg staan. Naast de Amerikaanse regering zijn ook de CIA, FBI, Verenigde Naties en vele andere organisaties, landen en regeringsleiders betrokken bij deze plannen. Deze kampen staan in ‘the middle of nowhere’ en zijn voor een deel verbonden met het spoorwegnetwerk. Op diverse plaatsen staan treinwagons klaar om mensen naar de kampen af te voeren. De voorbeelden hoe dat gegaan is tijdens de Tweede Wereldoorlog liggen nog vers in het geheugen.

Momenteel staan al deze kampen nog leeg. Volgens de officiële versie van de Amerikaanse overheid zijn deze kampen gebouwd voor eventuele ‘noodsituaties’. Het kan namelijk niet lang meer duren tot het Amerikaanse financiële systeem in elkaar stort. Er komt onherroepelijk een moment dat de Amerikaanse bevolking erachter zal komen dat de Verenigde Staten compleet zijn leeggeroofd en dat zij in een razend tempo hun kunstmatig gecreëerde welvaart zullen verliezen. Dat dit met heftige onlusten gepaard zal gaan heeft de ‘elite’ al lang zien aankomen en hebben daarvoor hun maatregelen al lang in het geheim genomen. De kans is groot dat in een dergelijke situatie Washington zal besluiten de staat van beleg af te kondigen en alle politieke tegenstanders vervolgens af te voeren naar de gereed staande kampen. Op 12 december 2011 is een wet aangenomen (Sectie 1031 van de NDAA) die de Amerikaanse overheid toestemming verleent om iedere Amerikaanse burger die van iets verdacht wordt, zonder tussenkomst van een rechter te arresteren en voor onbepaalde tijd gevangen te houden op ‘geheime’ plekken. Het aantal namen op een zeer geheime Amerikaanse centrale database, die gebruikt wordt om vermoedelijke terroristen op te sporen, is in slechts vijf jaar gestegen van 540.000 tot 875.000. Bekend onder de naam Terrorist Identities Datamart Environment (TIDE), geeft de databank informatie over mensen die Amerikaanse autoriteiten zien als bekende, verdachte of potentiële terroristen uit de hele wereld.

In FEMA kampen en elders liggen miljoenen kunststof doodskisten. Waarvoor deze dienen laat zich raden.

Reeds tijdens de regeerperiode van George W.Bush zijn de democratische rechten van de Amerikanen drastisch ingeperkt door de invoering van de zogenaamde “Patriot Act”. Deze antiterreurwetgeving is ingevoerd na de aanslagen van 11 september 2001. Het doel van deze wet was om de Amerikaanse overheid meer bevoegdheden te geven om informatie te vergaren en de mogelijkheid om op te treden in geval van ‘vermeend’ terrorisme. Eind 2003 tekende Bush de “Intelligent Authorization Act” die nog meer opsporingsbevoegdheid aan de FBI gaf en gezien kan worden als een verlengstuk en uitbreiding van de Patriot Act. Op 16 december 2005 stemde de Amerikaanse Senaat tegen de verlenging van deze wet maar op 12 december van datzelfde jaar ging de Senaat akkoord. Dit werd vastgelegd in de “USA Patriot Improvement and Reauthorization Act”.

Hierdoor werd het tijdelijke karakter van de Patriot Act feitelijk naar permanent gebracht omdat deze wet tot in het oneindige steeds opnieuw verlengd kan worden. Deze wet houdt ook voor de Europese burger een risico in omdat op grond van de Patriot Act en een hieruit voortvloeiende Amerikaanse Cloud Computing Provider ook de gegevens en databases van Europese klanten kunnen worden opgevraagd. Barack “King” Hussein Obama beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne in 2008, de kiezers deze wet niet te verlengen, maar heeft hem zelfs definitief ingevoerd. Op 1 januari 2012 tekende hij de omstreden National Defense Authorization Act, die het mogelijk maakt om Amerikaanse burgers zonder vorm van proces op te pakken en voor onbepaalde tijd op te sluiten.

Executive Order 10990 van deze wet staat de regering toe om alle vormen van transportatie en de controle over snelwegen en zeehavens over te nemen. Executive Order 10997 staat de regering toe om alle elektriciteit, gas, petroleum, brandstoffen en mineralen over te nemen. Executive Order 10998 staat de regering toe om alle voedselbronnen en boerderijen over te nemen. Executive Order 11000 staat de regering toe om burgers te mobiliseren voor werkbrigades onder leidinggevend toezicht van de regering. Executive Order 11001 staat de regering toe om alle gezondheids-, educatie- en welzijnsfuncties over te nemen. Executive Order 11002 benoemt de Directeur-Generaal der Posterijen om een nationale registratie van alle personen teweeg te brengen. Wie op de hoogte is van de plannen voor een Nieuwe Wereld Orde zal direct begrijpen, waartoe deze regels opgesteld zijn. In zeer korte tijd kan er een complete politiestaat gecreëerd worden (door Martial Law) en kan de gehele bevolking in slavernij gebracht worden.

In de staat Arizona zijn bij de stad Phoenix op meerdere locaties gaten gegraven van 3 meter diep en 300 meter breed. In de gaten staan duizenden betonnen bakken bedekt met deksels. In iedere bak kunnen 40 lichamen opgeborgen worden. Zand erover en er is niets meer van terug te zien.

Naast de ‘concentratiekampen’ zijn er ook een soort heropvoedingskampen. Zo is er een officieel document van het ministerie van Defensie uitgelekt waaruit blijkt dat politieke tegenstanders van het Witte Huis in de toekomst kunnen worden opgesloten in ‘heropvoedings’ kampen. In het document wordt vervolgens uitgelegd hoe zij zullen worden ‘geïndoctrineerd’ om een politiek correcte mening en houding aan te nemen. De geschiedenis leert dat dergelijke ‘heropvoedings’ kampen uitsluitend worden opgezet door dictatoriale en/of fascistische regimes zoals in de voormalige Sovjet Unie en het huidige Noord Korea.

 
Naast al de genoemde voorbereidingen heeft het Amerikaanse ministerie van Homeland Security 1,6 miljard kogels gekocht. De aangeschafte munitie wordt doorgaans gebruikt door sluipschutters. Bijna een half miljard kogels hebben een ‘hollow point’, bedoeld om zoveel mogelijk schade aan te richten in het menselijke lichaam. Daarnaast kunnen 750 miljoen kogels door muren heen dringen. Velen twijfelen eraan of het enorme aantal kogels inderdaad enkel bedoeld zijn voor ‘oefeningen’, zoals de overheid beweert. Zelfs de Sociale Zekerheidsinstantie schafte 174.000 kogels aan. Het Amerikaanse leger oefent steeds vaker en openlijker op het uitbreken van een opstand. In een recente instructie getiteld ‘Burgerlijke Ordeverstoring Operaties’ staat beschreven hoe militaire politieagenten met behulp van vuurwapens en granaten rellen moeten onderdrukken en ‘dissidente’ burgers moeten doden. ‘Er zullen geen waarschuwingsschoten worden gelost,’ staat op pagina 20 te lezen.

Een lid van de Amerikaanse militaire politie heeft in het geheim een video-opname gemaakt van een briefing met officials van de FEMA, die openlijk toegaven dat de staat-van-beleg (martial law), het in beslag nemen van alle vuurwapens en het opschorten van de Grondwet wordt voorbereid. De Amerikaanse overheid rekent met de totale instorting van de maatschappij. Al maanden komen uit heel de VS verslagen en filmpjes van burgers over ongewone militaire activiteiten. Obama is ondertussen à la Jozef Stalin druk bezig met het ‘zuiveren’ van de legertop. Alle topofficieren -tot nu toe 197- die weigeren hem absolute trouw te zweren tijdens zijn aanstaande dictatoriale machtsovername van de VS, worden ontslagen of op een andere manier weggewerkt. De laatste slachtoffers zijn een brigadier-generaal en een commandant sergeant-majoor met respectievelijk 27 en 31 jaar ervaring, onder andere in Irak en Afghanistan.

Het Combating Terrorism Center van de prestigieuze Amerikaanse West Point militaire academie, zegt dat mensen die tegen de komst van de Nieuwe Wereld Orde zijn, als ‘potentieel gewelddadige terroristen’ moeten worden beschouwd. De Britse krant The Guardian bevestigde in februari 2013 hoe ver we reeds zijn gevorderd op weg naar de Nieuwe Wereld Orde. Journalist Glenn Greenwald had beslag weten te leggen op een officiële memo van het Amerikaanse ministerie van Justitie, waarin de moord op burgers zonder enige vorm van proces door de regering Obama werd goedgekeurd. ‘De meest extremistische macht die een politieke leider kan uitoefenen, is de macht om zijn eigen burgers zonder aanklacht of vorm van proces en ver van enig slagveld te laten executeren. De regering Obama heeft exact deze macht niet alleen in theorie, maar oefent deze ook in de praktijk uit,’ aldus Greenwald.Vervolgens noemde hij diverse voorbeelden van Amerikaanse burgers die onder Obama’s bevelen werden vermoord, inclusief een 16 jarige tiener. ‘Dit hele proces wordt niet alleen uitsluitend via uitvoerende bevelen (van de president) uitgevoerd -met geen enkele vorm van toezicht of controle-, maar er is ook nul komma nul transparantie en aansprakelijkheid.’ ‘De ondergeschikten van de president stellen hun lijstjes samen met personen die zouden moeten worden geëxecuteerd, en de president pikt -tijdens een alleraardigste wekelijkse gebeurtenis die door officials in het Witte Huis ‘Terror Tuesday’ wordt genoemd- daar een aantal ‘kaartjes’ uit, en beveelt in totale geheimheid wie er moet sterven. De macht van beschuldiger, aanklager, rechter, jury en beul zijn allemaal geconcentreerd in deze ene man, die deze macht in het verborgene uitoefent.’

Ook heeft hij de opdracht gegeven een enorme vloot van drones op te bouwen, indien nodig voorzien van chemische wapens en ander dodelijk tuig, die op elk gewenst ogenblik in opdracht van de grote baas in Washington hun moordende werk kunnen doen. De planning is dat er de komende jaren een zwerm van maar liefst 30.000 van deze drones operationeel zullen zijn. Deze drones zullen opereren vanuit een moederschip en in de lucht naar hun doelen worden gestuurd.

De huidige Amerikaanse regering beschouwt kritiek op de president en andere regeringsleden als ‘vijandig’. Dat betekent dat je, enkel door het geven van je mening of het niet eens zijn met het regeringsbeleid, als radicaal of terrorist kan worden gebrandmerkt. Het zal niet lang meer duren voordat iedereen die in opstand komt tegen het nieuwe totalitaire systeem, als staatsvijand zal worden beschouwd en vervolgd. De politie in Amerika heeft in de zomer van 2013 de beschikking gekregen over 165 zwart gespoten gepantserde voertuigen (MRAPS) van het ministerie van Defensie. De wagens hebben Amerikaanse militairen beschermd tegen bermbommen in Afghanistan en Irak. Ze wegen bijna achttien ton en zijn uitgerust met gepantserd staal en kogelvrij glas.

Inmiddels zijn er geruchten dat de Amerikaanse autoriteiten begonnen zijn daklozen naar de Fema kampen af te voeren. Sinds de economische crisis hebben meer dan 6 miljoen Amerikanen hun baan verloren, zijn er talloze gezinnen die op straat zijn gezet en kent het land een grote daklozenbevolking. De officiële cijfers spreken van ongeveer 750.000 mensen, maar het werkelijke aantal zal ongetwijfeld groter zijn. Deze daklozen zijn een doorn in het oog van vele stadsbesturen. In de Staat South Carolina worden daklozen opgepakt door de politie en worden voor een keus gesteld. Het “dakloos zijn” (door de Obama-administratie zelf veroorzaakt) is verheven tot misdaad. Daklozen kunnen naar de gevangenis of naar een FEMA kamp. In Sacramento worden deze mensen buiten de stad ondergebracht in tentenkampen. Ook daar is het een misdaad om dakloos te zijn. De burgers van de stad kunnen een speciaal telefoonnummer bellen als ze een dakloze zien. Eenmaal in het tentenkamp mag je het niet verlaten en zomaar over straat lopen. Daar moeten ze per keer een speciale vergunning voor aanvragen. Daklozen “verdwijnen” gewoon van straat. Op steeds meer plaatsen in Amerika worden dit soort maatregelen toegepast of zijn in voorbereiding. Het lijkt er op dat de daklozen de eerste groep zijn die worden afgevoerd, maar dat is slechts het begin. Allen die het niet eens zijn met de NWO-kliek, zullen volgen.

In dit artikel wordt gesuggereerd dat maar liefst 50 miljoen Amerikanen in her-opvoedingskampen (FEMA-kampen) zullen worden opgesloten waarvan 25 miljoen om het leven gebracht zullen worden. De Amerikaanse generaal Wesley Clark zegt in deze video waarin hij geïnterviewd wordt door MSNBC “Het is ons recht en onze plicht om (mensen) af te scheiden van de normale gemeenschap zolang het conflict duurt”. Clark lijkt hier een hint te geven wie in aanmerking komen om ‘af gescheiden te worden’. “Als deze mensen zijn geradicaliseerd en niet de Verenigde Staten steunen noch loyaal zijn aan ons land dan is dat in principe prima want dat is hun recht, maar het is ons recht en plicht om hen af te scheiden.” Clark deed zijn uitspraak naar aanleiding van de moordpartij door de moslim ‘martelaar’(moordenaar) Mohammad Yousseff Abdulazeez (24) bij een marinekantoor in het Amerikaanse Chattanooga waarbij vijf doden vielen. Abdulazees wilde zo graag een martelaar worden. Het gaat dus om mensen die zijn geradicaliseerd. Dat kunnen moslims zijn maar ook christenen die het niet eens zijn met het beleid van Washington, of allerlei groepen die zich aan het bewapenen zijn om tegen het Witte Huis in opstand te komen wanneer bijvoorbeeld Obama mocht besluiten de staat-van-beleg af te kondigen.

 

Bron:  http://www.franklinterhorst.nl/FEMA%20kampen.htm