Kredietcrisis

Posted by admin | | donderdag 5 juli 2012 12:58 pm

EN

DJK: Hierbij enkele vrij nuchtere schetsen van hoe het ervoor staat met Nederland en Europa in de huidige kredietcrisis. Het ergste van alles is dat we gewend zijn geraakt om met schulden te leven. De hypotheken die mensen afsloten waren geen last meer waar men zo snel mogelijk vanaf wilde. Integendeel het werd gestimuleerd door overheid en banken om schulden te verhogen. De zgn. wijze geleerde mensen zijn met blindheid en dwaasheid geslagen geworden, en velen hebben hun vertrouwen in hen gesteld en zijn hen blindelings gevolgd. Op je blauwe ogen kon je met gemak een miljoen euro lenen. Men vergat dat wie leent is des leenders knecht! Ik herinner me anekdotes van oudere mensen die in de eind jaren zestig begin jaren zeventig bij de bank kwamen voor een hypotheek. Deze moest men dan ergens in een achterkamertje afsluiten. Deze mensen waren zich nog enigszins bewust van de last die men aanging, sommigen schaamden zich innerlijk zelfs voor het afsluiten van zulke leningen. Hun geweten sprak nog. Vanuit het risicobesef dat deze mensen nog hadden leefden men zuinig en losten zo snel als mogelijk hun schulden af. Dit is heel lang goed gegaan. Maar met name van 1998 tot 2008 durfden velen de banken en kredietverstrekkers zelfs tegen elkaar uit te spelen wie de voordeligste lening kon en wilde verstrekken. Daarnaast leven veel mensen heden ten dage maar voor het vaderland weg, met een levensmotto van…”na mij de zondvloed!” De omgekeerde wereld dus! Dit toont ons het verval van norm-, waarde- en risicobesef dat in zeer korte tijd als het ware vervlogen is, maar ook de tijdgeest en de mediageest waardoor velen zijn vergiftigd en zich hebben laten meevoeren. Het zijn sterke en nuchtere benen die deze weelde konden dragen en verdragen. Met name de lezingen van Willem Middelkoop vond ik treffend over wat hij opmerkt hoe vreselijk bizar ons huidige monetaire systeem wezenlijk in elkaar zit. Het is inderdaad niets anders dan een monsterverbond tussen monarchen en bankiers….waar de meeste mensen geen enkele weet, benul of besef van hebben. Gelijk men een uitslaande brand nooit met benzine kan blussen, evenmin kan je een kredietcrisis met nog meer kredieten bestrijden. Ik schuif deze drie mannen niet naar voren als zijnde een soort goeroe’s die al de wijsheid in pacht hebben. Ik heb me eigenlijk nooit zo met deze dingen bezig gehouden, maar door mijn nieuwe werk ben ik hier een beetje tegenaan gelopen en heb me hier enigszins in verdiept. Naar mijn bescheiden mening zijn dit nog enkele nuchtere Hollanders die gewoon hun boerenverstand gebruiken en goed begrijpen dat 1 + 1 = 2, en geen 3 of 4 is. Het gaf mij een zeker inzicht en een beeld van dingen die ik nooit heb geweten, en met mij misschien ook anderen. De waan van de dag regeert, als je maar lang genoeg sommige stellingen roept en deze veelvuldig herhaalt….gaat men dit tenslotte geloven. Hetgeen men u wil laten geloven, laat men u ook geloven zolang iedereen maar maar heel lang hetzelfde roept en u zich aan dit soort lariekoek maar genoeg aan bloot stelt. Wie spreekt nog objectief en kleurloos over dit soort zaken, en wat kunnen mensen nog geloven? Laat alleen Gods onfeilbaar Woord het laatste woord hebben. De mens wist het beter dan God, Die Zijn bondsvolk Israël door Zijn geboden heeft willen behoeden voor extreme rijkdom en extreme armoede. De rijken droegen de lasten van de armen, en na zoveel jaar kreeg een arme zijn erfdeel weer terug door de lossing van een bloedverwant. Hoe is dat in onze dagen? Tegenwoordig sluiten velen uit eigenliefde hun ogen en oren voor de armoede van hun naasten. Hoe zal God dan naar u horen in de dagen dat u in de  moeite en narigheid zitten zal? Toen ik nog in de bloemenhandel zat moest ik voor m’n werk weleens regelmatig naar Parijs. Als ik dan weleens door die grote wereldstad liep, dan zag je regelmatig zwervers liggen langs de kant van de straat of in parken. Met name in de winter warmden zij zich boven de roosters van de metro waar enige warme lucht uitkwam. Als ik deze arme sloebers dan zo zag liggen, soms laveloos met een fles drank naast zich, dan kon ik hen niet voorbijgaan zonder hen iets toe te stoppen. De dankbare blikken uit hun ogen zal ik nooit vergeten. Ik moest dan altijd denken: “Dit zijn toch ook schepselen Gods, wat heb ik eraan gedaan dat ik het zo goed heb en zij zulke armoe lijden? Was ik beter, ben ik slimmer….. hadden deze mensen het verkeerd gedaan, of hun leven vergooid?” Och, wie iets van zichzelf en daarmee zijn eigen ongerechtigheid te zien heeft gekregen, maar ook een gelovige blik buiten zichzelf op de gerechtigheid en heiligheid van Christus heeft mogen slaan, gaat de dingen anders bezien en beschouwen. Door de ingestorte liefde Gods in Christus krijgt hij God lief boven alles, en zijn naaste als zichzelf. Ik heb m’n leven lang een gruwelijke hekel gehad aan mensen die uren konden vertellen hoe goed zij het voor elkaar hadden, en hoe best zij het met name op zakelijk gebied gemaakt en geboerd hadden. Ik moe(s)t daar werkelijk niets van hebben. Wat hebben we dat we niet gekregen hebben? Job mocht het toch betuigen dat hij met niets (als een naakte uit zijn moeders buik) op deze wereld gekomen was. Toen de beproevingen kwamen, en hij niet wist hoe dit voor hem eindigen zou, mocht hij zeggen: “De Heere had gegeven, en had genomen de Naam des Heeren zij geprezen.” De gierigheid, de geldzucht, de graaizucht, en de hebzucht, kortom de hang naar geld, en de mammon die al onze zorgen zgn. zou wegnemen, die in ons allen woont, en waaraan wij allen hebben toegegeven, is de wortel van alle kwaad, en heeft alles kapot gemaakt. God heeft erin geblazen! Ik heb eens ergens stage gelopen waar op zekere dag een slecht geinformeerde man zijn goud liet taxeren. Deze onkundige man, ofwel slachtoffer, kwam achteraf bezien met bijna 6000,00 EUR aan gouden sieraden binnen, en werd middels een ‘handige’ babbeltruc tenslotte met 800,00 EUR afgepoeierd. Ik ben dit nooit vergeten. Maar dat gebeurde niet alleen daar, want wat dacht u van de woekerpolissen die velen ook in onze gezindte heel goed gelovig afsloten? Sommige verzekeringsbedrijven hebben in deze enigszins schuld bekend en hebben een symbolisch bedrag betaald om van deze nargheid af te zijn. Maar nu dan de vraag, wie van ons heeft hier niet aan meegedaan? Hetzij groot- of kleinschalig! Wie kan zijn handen wassen in onschuld? Wie heeft er niet in de aandelen gezeten om snel rijk te worden? Ik beken het eerlijk, ik heb er ook aan meegedaan. Want, ook het zondige vlees van Gods volk dat nooit bekeerd wordt en zich der wet Gods nooit zal onderwerpen, wil van geen genadebrood leven. Maar ik kreeg God erin tegen, en het is me tot smart geworden. Geliefde lezer, we moesten allemaal diep in de rouw voor God en ons hiervan bekeren. Met de aanbidding en de verering van deze vervloekte mammon hebben we God grotelijks vertoornd! We moesten allen niet anders dan investeren in een Schat die in de hemel is, en zoeken naar die ene Parel van grote en eeuwige waarde, dat is Jezus Christus en Dien gekruist en opgestaan voor verloren zondaren. Hij kwam op aarde om te zoeken en zaligen dat verloren was. Vergadert u dan geen schatten op deze aarde die de mot en de vleermuizen opvreten, maar zoekt eerst het Koninkrijk der hemelen en alle dingen zullen u worden toegeworpen. Ge kunt al het goud van deze aarde bezitten, maar wat zal het u baten indien ge straks schade zult leiden aan uw onsterfelijke ziel? Bedenkt toch dat Ezau veel had, maar Jacob het mocht betuigen dat hij in Christus alles mocht hebben….en zou beërven. De uitnemendheid van het leven is moeite en verdriet, zegt Mozes. En de vervulling van Gods heilige wet is de liefde van Christus uitgestort in het hart van een verloren/verkoren zondaar. Weest dan niemand iets schuldig, dan alleen elkaar lief te hebben. God boven alles, en mijn naaste als mezelf.

 

Het goud-dollar bedrog USA  1971          (Nixon ended IMS – Brettonwoods)

DJK: Deze video geeft in hele korte trekken aan hoe blind wij ons vertrouwen gesteld hebben in het briefpapier van de euro. In 1944 wilde Amerika van de dollar een internationale handelsmunt maken. De dollar moest het goud gaan vervangen, als anker van het financiële systeem. Zij garandeerden hun dollar aan andere landen met het goud wat zij er tegenover hadden staan. De dollar werd vanaf toen gezien ‘as good as gold’. Tot het moment aanbrak dat de USA geld tekort kwam, vanwege o.a. de dure oorlogen in Vietnam, en vervolgens eenzijdig de dollar weer loskoppelde van het goud …..en volop dollars bij ging drukken zonder het benodigde goud wat er tegenover behoorde te staan. Het begin van het ongedekte zgn. goedkope geld dat overgewaaid is naar Europa, het begin van de luchtbel die nu uiteen is gespat.

 

Cliff Stearns ondervraagt Henry Paulson    (min. van financiën USA)

   kijk hier verder

DJK: Werkelijk ontstellend hoe graai-minister Paulson van financiën (USA) hier terecht onder vuur genomen wordt door congreslid Cliff Stearns die hem zijn geloofwaardigheid terecht ter discussie stelt, omdat Paulson met opzet de Lehmann bank liet omvallen, en de twee grootste hypotheekbanken van Amerika waaronder Fanny Mae en Freddy Mac liet barsten, waardoor veel Amerikanen in de narigheid belandden, en deze voorkennis vervolgens doorspeelde naar de hedgefunds van zijn rijke vriendjes bij Goldman Sachs alwaar hijzelf 20 jaar als CEO werkzaam was. Wanneer Stearns hem deze spiegel van verrotte belangenverstrengeling voorhoudt begint Paulson te hakkelen en te stotteren….. en komt er tenslotte niet meer uit. Met deze voorkennis zijn er door deze gewetenloze hebzuchtige graaiers honderden miljoenen dollars verdiend. Het ergste van alles is dat het meerendeel van deze witteboordcriminelen ermee wegkwam. Dit waren de mannen die George W. Bush om zich heen verzamelde als bewindslieden die elkaar telkens de bal toespeelden, en waarin het zogenoemde gewone klootjes-volk blindelings hun vertrouwen stelden. Outrageous…!!!

 

Willem Middelkoop   (beursanalist / goudbelegger)

  NL

  NL

  NL

.

====================================================

.

http://www.dewoesteweg.nl/israel-eindtijd/staatsschuld-usa/

http://www.dewoesteweg.nl/israel-eindtijd/geld-uit-niets/

http://www.dewoesteweg.nl/israel-eindtijd/geldsysteem-failliet/