Investeer in goud als ruilmiddel, omdat uw geld straks niks meer waard is

Posted by admin | | maandag 28 oktober 2019 3:54 pm

https://www.goudstandaard.com/nieuws

https://www.hollandgold.nl/nieuws

 

HOE ONS MONETAIRE SYSTEEM IN ELKAAR STORT

 

 

Steve Keen over de waanzin van ECB beleid   &   Ruïnering financial system

Column Frank Knopers – ECB laat spaarders de rekening betalen   &  GOLD

 

DJK: Interessante en ontluisterende BBC documentaire 2015 over de waarde van goud door de eeuwen heen, misleiding bij aankoop van goud en zilver via papieren contracten, waar is het goud dat Europese landen voor het uitbreken van WO II in de USA hebben gestald, de betrouwbaarheid van Zwitserse banken, en de prijsmanipulatie van de goud- en zilverprijzen op de international financial goldmarkets waar geen fysiek goud maar ‘virtual electronic gold’ wordt verhandeld dat wezenlijk alleen op de schermen van handelaren bestaat. Koop dus nooit virtueel goud!!

  

 

DJK: Het is werkelijk ongekend en vreselijk ontstellend hoe weinig overheden en banken geleerd hebben van de afgelopen kredietcrisis. De meesten onder hen meenden een kredietcrisis met het nog meer verlenen van krediet -via de moneyprint methode- te kunnen bestrijden. Dit is ongeveer hetzelfde als dat een brandweerkorps een oliebrand met benzine probeert te blussen. De ECB en het IMF doen er inmiddels ook aan mee door staatsschulden van overheden op te kopen om de Europese luchtbel-economie weer op gang te krijgen. Als een huisgezin qua financiën orde op zaak moet stellen, dient men  de (ver)tering naar de nering te zetten om een faillissement te verhoeden. Maar de meeste overheden en banken doen het tegenovergestelde, ze gaan extra geld bijlenen en geld bijprinten om hun luchtbel-economie weer enigszins op gang te krijgen waardoor het geld van de belastingbetaler -waar toch al niets tegenover stond- door inflatie en deflatie uiteindelijk geheel zijn waarde verliest. Voorheen stond er nog goud tegenover uitgegeven bankbiljetten, toen de bankiers door kregen dat de meesten hun gestalde goud veilig op de bank lieten staan ging men dit gestalde goud wederom meerdere malen uitlenen via uitgeprinte bankbiljetten. Waar voorheen bankiers voor werden opgehangen of zelfs gevierendeeld, werd deze fraude naar verloop van tijd schering en inslag onder de grote bankiers. Toen overheden begonnen in te zien dat dit gewoeker uiteindelijk niet meer was te keren, gaven zij hiervoor zelfs permissie mits onder gecontroleerd toezicht van de overheid. Geld uitlenen aan overheden was de meest favoriete en zekere vorm van geld uitlenen, omdat de economie en het belastinggeld van de burgers er tegenover stond. 

De VS wilden tijdens WO II graag dat de US Dollar de internationale handelsmunt zou worden, zodat o.a. de prijs van olie in dollars afgerekend kon worden. Europa stond hier aanvankelijk terecht sceptisch tegenover, want later ging dit voorstel als het ‘goud-dollar bedrog’ de geschiedenisboeken in. Want wat zou er gebeuren als de USA ongelimiteerd dollars ging bijdrukken…etc, en wat was de dollar waard wanneer landen een overschot aan dollars zouden hebben. Hierop beloofde de USA destijds in 1944 te Bretton Woods (USA) plechtig dat zij hun dollar ‘as good as gold’ konden beschouwen. Amerika zette dus aanvankelijk zijn goudvoorraad als borgstelling tegenover zijn eigen US Dollar. Maar toen kwamen de dure dollarverslindende oorlogen zoals de invasie in Europa in 1945, de oorlogen tegen het communisme in Korea en Vietnam…etc. De goudvoorraad van de VS begon drastisch snel te slinken, waarop plaatsvervangend president Nixon in 1971 genoodzaakt was om -zonder onderling overleg met andere handelslanden die de dollar als handelsmunt hanteerden- eenzijdig de US Dollar los te koppelen van de Amerikaanse goudvoorraad, met het vernuftig gekozen excuus dat er door overheden en investeerders teveel met de US Dollar werd gespeculeerd. De zogenoemde goudstandaard was hiermee aan een einde gekomen. Vervolgens werden de Amerikaanse geldpersen aangezet, de US Dollar begon in waarde te dalen, en er ontstond langzaam maar zeker een enorme luchtbel onder het monetaire geldsysteem waar velen nog steeds de wrange en nare gevolgen van moeten dragen. Degenen die hiertegen tussen 2003 en 2007 ernstig gewaarschuwd hebben werden geminacht en uitgelachen. Toen de kredietcrisis die zij verspeld hadden uitkwam, werden ze ineens overal uitgenodigd om uit te leggen hoe dit toch kon gebeuren.

Nu waarschuwen diezelfde klokkenluiders wederom voor een nieuwe -nog grotere- crisis die spoedig komen gaat als overheden en banken niet drastisch orde op zaken gaan stellen. Maar ik ben weleens bang dat er geen weg terug meer is, omdat een heel groot deel van onze economie en samenleving berust op gekochte goederen die betaald zijn met ogenschijnlijk goedkoop geleend geld tegen lage rentes. Wat we zien en willen hebben, willen we niet meer voor sparen, liever op afbetaling dan lang wachten. De media en reclamewereld heeft ons het hoofd op hol gebracht, en velen hebben zich met open ogen en oren laten misleiden en meeslepen. Vergetende dat: Wie ontleent des leenders’ knecht geworden is. Op dergelijke wijze zijn velen een brave dienstknecht van de plutocraten geworden. Het is gebleken dat niet alleen overheden maar ook de burgers gewoon zo door willen blijven gaan. We willen niet meer terug naar de tijd van paard en wagen. Voorheen had alleen de burgemeester en de notaris een auto, maar tegenwoordig heeft bijna elk gezin een of meerdere auto’s voor de deur staan. Als ons geld straks geheel zijn waarde verloren heeft, denk ik dat de NWO een digitale wereldmunt zal gaan creëren en de christenen tot ruilhandel zullen vervallen vanwege hetgeen hen is voorzegd in Openbaringen 13 vers 17. In die aanstaande verdrukking waar Mattheus 24 over profeteert zal straks alle schijn van het ware zijn van elkaar gescheiden worden. Onderzoekt uzelf nauw, ja, zeer nauw. Ik hoop en bid dat het verkoren bondsvolk der Joden spoedig door hun wetsbenen heen zullen zakken, en zij dwars door de verdrukkingen en beproevingen tot het geloof van en in hun Oudste Broeder, Jezus Christus en dien gekruist -die zij tot op heden hebben verworpen- gebracht zullen worden. Den Heere zegene u en zij met u, en bidt gedurig voor de vrede van Jeruzalem. Wel zullen zij varen die haar beminnen. Gods kinderen wil ik zeggen dat God hen nimmer zal vergeten of begeven. Hij zal in tijd en eeuwigheid altijd voor hen blijven zorgen.

Hetgeen ik hier schrijf is naar de mens, en beslist niet bedoeld om mensen aan te zetten goud en zilver als aardse schatten te vergaderen. Beslist niet, het gaat hierover wanneer ons geld geen waarde meer zal hebben en wij tot ruilhandel zullen vervallen. Derhalve wil ik u aanraden -als het binnen de mogelijkheden past- iets dergelijks als een boerderijtje te kopen om -qua voedsel- onder de zegen des Heeren in uw eigen levensonderhoud te kunnen voorzien, misschien alleen of samen met uw eigen kinderen, en een gedeelte van uw geld om te zetten in goud en zilver. Als straks banken en overheden omvallen is uw geld niets meer waard en kunt u er niet meer bijkomen. Denk eens terug aan wat er tijdens de afgelopen kredietcrisis met banken in Cyprus gebeurde. Hoe het precies allemaal zal gaan weet ik niet, ik ben geen profeet. Maar het is wel een feit gebleken dat goud en zilver door de eeuwen heen -vanaf de Egyptenaren tot op heden- altijd redelijk betrouwbare betaal- en ruilmiddelen zijn gebleken. Koop nooit goud en zilver op papier, waar meestentijds alleen virtueel goud en zilver tegenover staat, koop alleen echte goudbaren en echte gouden en zilveren munten die u zelf kunt bewaren. Het liefst goudbaartjes van 5 gram, 10 gram en 20 gram, of gouden tientjes, vanwege de verhandelbaarheid. Verder zijn zilveren troy-ounce (31,1 gram) munten het beste om te kopen, zoals bijvoorbeeld de zilveren Maple Leaf. Over zilverbaren moet in Nederland 21% BTW betaald worden, en is derhalve meestal niet interessant voor particulieren. Tenzij het om enorme bedragen gaat, dan kunnen er ook zilverbaren in buitenland besteld worden en tevens voor gekozen worden om deze baren ook in buitenland (bijv. Zwitserse banken) te stallen. Voor crisistijd wellicht ook niet verstandig. Wacht hier niet te lang mee! Ik vraag me weleens af waarom ik in deze handel ben verzeild geraakt, misschien om anderen hieromtrent te kunnen waarschuwen. Opdat men nooit zal kunnen beweren dat ik van de godsdienst koophandel maak, zal ik uit de gereformeerde gezindte geen bestellingen voor goud en zilver willen ontvangen. Probeer dit a.u.b. ook niet via een omweg, opdat de Naam des Heeren niet om mijnent’ wil gelasterd zal worden. Bovenaan deze pagina vind u enkele betrouwbare adressen waar u goud en zilver tegen correcte prijzen kunt bestellen. De prijzen verschillen niet veel van elkaar.

 

http://www.dewoesteweg.nl/israel-eindtijd/staatsschuld-usa/

http://www.dewoesteweg.nl/israel-eindtijd/geld-uit-niets/

http://www.dewoesteweg.nl/israel-eindtijd/geldsysteem-failliet/

Nieuwe Wereld Orde