1. Januari – 2009

Posted by admin | | woensdag 4 februari 2009 10:29 am

Persberichten :  Januari – 2009

 

Zelfmoord in Amerikaans leger neemt toe :  klik hier

Commentaar – DJK : Geachte lezer, wat hebben onze zonden al niet teweeg gebracht. Hoeveel duizenden levens heeft de oorlog met Irak niet gekost aan beide zijden van de frontlinies? Een oorlog die werd aangevangen op grond van geruchten c.q. halve waarheden, die nooit goed en grondig onderzocht zijn geweest middels informatiediensten als bijv. CIA & SIS. Deze oorlog is tenslotte toch aangevangen onder een vals voorwendsel, namelijk dat Irak bio/chemische-massavernietigingswapens volop in productie zou hebben, en daarmee een gevaar voor met name Israel, maar eigenlijk ook voor het gehele Midden-Oosten, zou kunnen worden. In de UK hebben verschillende diplomaten, die belast waren met het onderzoek naar chemische wapenproductie in Irak, destijds ook een einde aan hun leven gemaakt vanwege deze leugens, wellicht uit pure gewetenswroeging. Deze wapens werden echter nooit gevonden. Wanneer ze uberhaupt ooit gevonden hadden geworden, dan waren het waarschijnlijk de restanten geweest van de oorlog tussen Irak en Iran, welke destijds met scheepsladingen tegelijk vanuit de USA aan Irak geleverd zijn geworden. U zult misschien zeggen, bent u dan tegen het optreden van de USA, en nu ineens voor de Arabieren? Ik bedoel dit te zeggen. De USA heeft door de tijd heen immer de weg tot de olievoorraden in het Midden-Oosten vrij proberen te houden. De ene keer via Iran, dan weer via Irak, noem maar op. Ik vond het daarom terecht opgemerkt door SPITS, dat wanneer auto’s (ook) op negers zouden kunnen rijden, Zimbabwe nu wellicht onder hetzelfde of middels een ander verzonnen voorwendsel door Amerika was aangevallen geworden. Dan had Mugabe i.p.v. Hussein de dupe geweest. Maar schrijver, de mensen uit Irak zijn toch wel degelijk verlost geworden van een verschrikkelijke tiran en moordenaar? Lezer toch, ook deze onderdrukte Irakezen kon de USA net zoveel schelen als die vele negers die onder het schrikbewind van Mugabe zijn om gekomen, of als die negers die nog steeds liggen te kreperen aan de bijv. nu heersende cholera-epidemie in Zimbabwe…!! Deze oorlog had immers een geheel ander doel dan de aangespannen oorlog met Al-Qaida en de Taliban in Afganisthan. Jonge mannen worden in de USA gelokt met geromantiseerde verhalen, ’the US army wants you’. Uitdaging en avontuur, vechten en sterven voor je vaderland, dat is het! Voor welke dwaze doelen hebben zovele jonge mannen uit de States keer op keer hun levens niet gegeven. For what? Kunt u begrijpen dat, menselijker wijs gesproken, velen uit pure wanhoop steeds meer de hand aan zichzelf slaan, door metname ook deze uitzichtloze oorlog?  Toen aan George W. Bush in een slot-interview gevraagd werd wat hij hier tenslotte persoonlijk van vond, nu, eenmaal gekomen zijnde aan het einde van zijn ambtsperiode, zei hij dat hij het jammer vond niet volledig geinformeerd te zijn geweest. But his blood was never on the line, and he had no regrets at all…!!  Maar ook dit doelloze vergoten bloed, dat vergoten is geworden op basis van valse voorwendselen, en al deze zielen voor die nimmereindigende eeuwigheid, zullen toch ook eens van zijn presidentiele handen geeist worden… 

( Op de onderstreepte woorden kunt u dubbel-klikken voor meer info…!! )

——————————————

Obama in een interview over goed & kwaad :  klik hier

Commentaar – DJK :  In die dagen was er geen koning in Israel; een iegelijk deed, wat recht was in zijn ogen,”  Richteren 21 vers 25

——————————————————————————–

Massaontslagen bij grote bedrijven in NL :  klik hier

Geachte lezer, hier past ons een grote pas op de plaats, vanwege dat deze slag en deze kastijding ons allen treft en aangaat, en wie meent van niet, is stekeblind. Want wij hebben gezondigd tegen den Allerhoogste God in de hemel, en dienen ons voor Hem te vernederen in het stof. Heel de wereld is op krediet gaan leven, en betaalt nu het gelag van onze hebzucht en geldzucht. Dingen kopen met geld dat we niet hebben. Ik las onlangs een treffend stukje in het RD, waarin stond: “Nu moeten wij de prijs en het gelag betalen, dat met name jongere mensen dingen wensten te hebben en te kopen, waar hun eigen ouders jaren voor moesten sparen”   En wees eerlijk, wie is hier niet in mee gezogen, door met name de geest van de tijd, welke een geest uit de afgrond is. Wie kon de roep van zijn vrouw en kinderen gedurig weerstaan in de vraag naar meer. Mensen werden materieel ongelukkig door al hetgeen ze om zich heen zagen, en wisten schier niet meer wat het ware Geluk nog wel was. Want, genoeg was niet genoeg, nee, we moesten meer. Door de enorme groei in de markt steeg de vraag naar goed personeel, waar het bestaande personeel weer handig gebruik van maakte c.q. misbruik van maakte. Werkgevers uitspelen om een zo hoog mogelijk salaris te bedingen. Werknemers die goed verdienden, moesten nog meer verdienen, en verlieten zonder enig schaamtegevoel, hun werkgevers die jarenlang goed voor hen gezorgd hadden. Eigen bazen waren door deze ontwikkelingen langzaam maar zeker ook geen baas meer in hun eigen bedrijf, en werden geleefd, vanwege dat hun personeel hen tussen de regels door, of middels vakbonden en advocaten, hen precies vertelden, wat ze maar beter doen en laten konden, en nu zijn we weer in het omgekeerde beland. Ondernemers die aardig verdienden, moesten ook meer, en zo jaagden ze hun personeel gedurig op. Menig personeel kon de druk en de stress niet aan, en kwam daardoor arbeidsongeschikt thuis te zitten. Personeel stelen of wegkopen van de concurent,  tot  verrijkking van eigen machtspositie. Bedrijven die elkander kapot concureerden om toch maar alles te hebben. Liever m’n concurent kapot, dan ik, en liever m’n collega aan de kant, dan ik. Want zo zit tenslotte het systeem in elkaar. Als ik het niet doe, dan doet hij het met mij. Ben ik tenslotte mijn broeders’ hoeder? Het individualisme en de secularisatie vierden hoogtij. Mensen die leunden en steunden op hun eigen verstand, en waren niet meer verlegen om de zegen des Heere, waaraan alles is gelegen. Natuurlijk wel in hun spreken, maar uit hun doen en laten, bleek zo geheel anders. Ook onze vrouwen moesten zo nodig meedraaien in het arbeidsproces. Door de tweeverdieners zijn we per huisgezin meer gaan verdienen, de prijzen zijn omhoog gegaan en de huizen werden duurder, en vertel me eens, wat zijn we nu per saldo rijker geworden? Alleen maar armer, lezer. Onze kinderen hebben op dit punt de dure prijs moeten betalen, want mama was niet altijd thuis, en het kind met de sleutel om zijn nek, die menigmaal de liefde en de nabijheid van z’n moeder moest ontberen, moest het nu verder zelf maar uitzoeken, en kijk nu eens naar het resultaat in onze ontwrichte samenleving. We hebben het tenslotte toch een stuk verder geschopt dan onze bekrompen ouders die immers jarenlang verkeerd geleefd hebben, dewelken nog enige vorm van behoudendheid en spaarzaamheid mochten betrachten. Maar nu begon het er op te lijken, of dat de remmen volledig waren los geslagen….   Geliefde lezer, wij en Nederland hebben God verlaten, en zijn van het heilspoor afgegaan. En wie God, en Zijn wetten en inzettingen verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Nu heeft God er een weinig in geblazen, en wie mag het nu opmerken dat dit de hand Gods is? Wie mag zich in deze nu voor Hem vernederen, zeggende: ‘Heere, gedenk nog mijner dat ik zo gezondigd heb, want ik heb gedaan wat kwaad was in Uw heilige ogen. Heere, vergeef me en bekeer me, zo zal ik bekeerd zijn. Heere, keer nog weder tot mij en tot ons arme blinde vaderland, en neem maar af wat ik niet kwijt wil en geen enkele waarde heeft, en schenk mij in Christus wat een Waardij heeft tot in alle eeuwigheid, wat ik niet zoek noch hebben wil, uit vrije genade om niet, om Jezus wil. Amen…”  

——————————————————————————————–

Inauguration USA – President Barack Obama  :   klik hier

——————————————————————————————–

Gerechtshof haalt keihard uit naar Geert Wilders :  klik hier

Commentaar – DJK : Nederland gaat werkelijk zijn eigen ondergang tegemoet met zulke rechters en zulke regeerders. Blind zijn ze, volkomen blind! Gods’ Woord leert het ons: ‘vervloekt is het land wiens Koning een kind is’. Hier weer zo’n bewijs. De mannen die ze met een lauwerkrans behoorden te omhangen, vanwege dat ze nog op de bressen durven te staan ter verdediging van de Nederlandse normen en waarden, worden nu vervolgd door hun eigen Nederlandse broeders. Verschrikkelijk! En nu het ergste van alles, deze man wordt ook nog in de kou gelaten door diegene die hier juist een oog voor behoorden te hebben. Veel erger nog, ze hebben deze man letterlijk en figuurlijk laten barsten. Wie dan wel? Wel, met name de mannen van de SGP en van de CU, en het CDA moest de C (van christelijk) misschien helemaal maar uit zijn naam laten verwijderen.  Ik vind het ronduit schandalig. Wilders is eigenlijk de enige nuchtere (ongelovige) Nederlander die gezien en aangevoeld heeft, dat Nederland destijds groot en gezegend is geworden onder de christelijke normen en waarden. Ondanks dat hij zelf geen christen is, heeft hij gezien dat men de fundamenten en de wortels van een land nooit moet gaan ondermijnen door vreemde godsdiensten (ISLAM-klik hier) volop de ruimte te geven, door o.a. het bouwen van vele moskeen etc. waarvan bekend en bewezen is dat zij uit zijn op macht. Eerst de vrijheid van godsdienst delen, en naar verloop van tijd heerschappij voeren over anderen, en daarna de totale vernietiging van andersdenkenden. De burgemeesters van buitenlandse afkomst hebben inmiddels ook al hun zetels in genomen binnen de grote steden van ons land, Rotterdam & Aboutaleb. Nee, ze wensen liever te buigen en tolerantie te betonen voor een godsdienst, die niet anders dan de vernietiging van Israel en het christendom op het oog heeft, dan te staan voor de Nederlandse christelijke waarden, waar velen destijds hun bloed voor hebben gegeven. Ik noem het de landverraad ten top! Onze vaderen hebben destijds gestreden om de moren en hun godsdiensten, buiten de deur te houden. Denk aan Karel Martel, die strijd voer tegen de Moren in de Spaanse Pyreneen, en kijk nu eens, waar onze voorvaderen voor streden, die trouwens ook niet allen godvrezend waren, maar de christelijke waarden en normen wel degelijk hoog geacht hebben, hebben de kinderen gruwelijk verbeurd en verkwanseld. Ben ik de Moslims dan een vijand? Nee geliefden, maar we moeten het anders formuleren en leren stellen. Christus leert het ons in Zijn Woord: ‘Wie niet met Mij is, die is tegen Mij!!’  Zij zijn dus tegen Christus en de Zijnen, dat wil zeggen, tegen Zijn Kerk en al wat christelijk is, en naar deze christelijke waarden en normen tracht te leven. En om deze reden kan ik hen nimmer tot een vriend of tot een broeder zijn/worden, omdat zij Christus tot een vijand zijn. En om die reden wensen zij ook alles wat van Hem is én wat christelijk is, te verdelgen en te vernietigen, vanuit een blinde gedreven haat. Dat begint met het aardse, denk hierbij aan Israel, en gaat voort en eindigt in het geestelijke, namelijk met de vernieting van het geestelijke Israel, Zijn verkoren Kerk hier op aarde. Het gaat in deze namelijk altijd om de vijandschap tegen het geboren levende Kind in die Kerk, geliefden. En Christus heeft het in deze de Zijnen voorzegd: “Ze hebben Mij gehaat, ze zullen ook u haten! “Zouden wij dan de deur maar gedurig open moeten blijven zetten voor diegenen die ons haten c.q. onze vernietiging op het oog hebben, of zouden we nu juist temeer de wolven van onze nationale deuren moeten houden? “Die oren heeft om te horen, die hore…!!”

Lees in dit verband ook – ‘Vijanden van Israel’ :  klik hier

Reactie door inzender op dit persbericht over G. Wilders :   klik hier

 


Vliegtuig maakt noodlanding op de Hudson – NY :  klik hier

Commentaar – DJK :  Calvijn leert ons het volgende: “Het geweten is het innerlijke besef van Gods’ oordeel. Het is als het ware een getuige die voortdurend op je let.” Ik kijk het journaal weleens via het internet, en zag deze beelden. Waar onder andere, een geredde mannelijke passagier enigszins onthutst voor de camera vertelde wat er in het vliegtuig gebeurde na de schrikkelijke melding van de piloot, dat iedereen zich moest voorbereiden op een harde noodlanding, vanwege dat beide motoren waren uitgevallen. “Toen begon iedereen te bidden…” , zei deze man. Waarop ik dacht: “dat is toch wat, hier verkondigt een wereldling ons dat God bestaat en leeft! Want toen deze 159 mensen kennelijk ineens de dood in de ogen keken, besefte een ieder zich innerlijk ineens dat er wel degelijk een God bestond, en besefte een ieder in dat vliegtuig op dat moment ook ineens dat hij zijn Schepper en zijn Rechter moest gaan ontmoeten. Want waarom ga je anders bidden?” Bidden betekent immers bedelen, bedelen om vergeving en genade. Of al die mensen in hun leven waarlijk bidden geleerd hebben, is maar de vraag. Vele geroepen, weinig uitverkoren! Maar het bewijst toch maar weer dat God in Adam, ons allen een Wet heeft gezet. Waartoe Christus in de eeuwigheid naar voren trad, om die Wet voor Zijn verkorenen in de tijd te willen gaan vervullen. “Ik draag dien heilige Wet, die Gij den sterveling zet, in het binnenst ingewand…, Psalm 40”  Weer het zoveelste bewijs jegens de mensen die niet in God noch in een hiernamaals geloven, of in het IETSISME geloven, dat er wel degelijk ‘IETS’ is, en dat ieder mens van welke rang, stand, orde, kleur of natie hij ook mag zijn, een innerlijk en ingeschapen Godsbesef met/in zich meedraagt. Opmerken is ook hierin beter dan het vette der rammen…!!

“Want wanneer de heidenen, die de wet niet hebben, van nature de dingen doen, die der wet zijn, dezen, de wet niet hebbende, zijn zichzelven een wet; Als die betonen het werk der wet geschreven in hun harten, hun geweten medegetuigende, en de gedachten onder elkander hen beschuldigende, of ook ontschuldigende. In den dag wanneer God de verborgene dingen der mensen zal oordelen door Jezus Christus, naar mijn Evangelie.”  Rom. 2 : 14-16  

Meer over het IETSISME :  klik hier

——————————————————————————–

Iets uit het leven van Barend Florijn uit Ref-dagblad.nl :   klik hier

Commentaar – DJK : Een treffend bijbels artikeltje naar mijn hart! Ik ken de heer Florijn persoonlijk niet, en over wat hij van Christus gezien heeft, staat natuurlijk maar een fractie van beschreven, maar het zou ook zo kunnen zijn dat deze man zo’n zoekende treurende Emmausganger is, die nog een weinig nader verklaard moet worden, want Gods arme volk moet verklaard worden, geliefde lezer. Het is natuurlijk waar, wat de psalmdichter zegt : “ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord.” Maar de Emmausgangers hadden het wonder ook van dichtbij gezien, ook zij hadden Hem zien hangen, en ook zij waren deelgenoot geworden van deze zaak van hun persoonlijk heil, vrede en zaligheid, maar verstonden zakelijk echter (nog) niet wat hen overkomen was. Velen van Gods’ volk verstaan het doorleven van Gods heilige recht niet, of ze verstaan het verkeerd vanwege de heersende dwalingen. Waarom dan, schrijver? Wel, omdat het schier bijna op de kansels niet meer verklaard wordt.  Daartoe kwam Christus hen op de weg naar Emmaus nu te vergezellen, om hen een weinig nader te onderwijzen vanuit de Schriften die van Hem getuigden. Opdat zij gefundeerd zouden worden in diezelfde Schriften, waarna zij Hem bij vernieuwing mochten herkennen in de breking des broods. “En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben! Moest de Christus niet deze dingen lijden, en alzo in Zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde Hij hun uit, in al de Schriften, hetgeen van Hem geschreven was, Lukas 24:25-27.”

Lees in dit geval mijn artikel over ‘Gods volk wenend in het donker’ :  klik hier   

——————————————————————————–

Mugabe op vakantie met staatsteun :   klik hier

Commentaar : overgenomen uit Verwachting nr. 3 – 2008

**  Negers en benzine.  “Het is dat auto’s niet op negers rijden maar op benzine, anders was de internationale gemeenschap hoogstwaarschijnlijk allang Zimbabwe binnengetrokken”, lazen we in “Spits”. Zeker geen onwaarheid! De beul Mugabe -de leider van het land- betekent een onvoorstelbaar lijden van het volk. Het doel van de inval van de internationale gemeenschap in Irak roept veel twijfels op. In elk geval zou een daadwerkelijk ingrijpen in Zimbabwe een grote zegen zijn!

——————————————————————————–

  

Treffend artikel over Amish uit Terdege – Jan. 2009

Commentaar – DJK : Hoewel deze amische mensen, middels de (leer)dwalingen die ze aanhangen, (heimelijk) denken eenmaal zalig te kunnen worden uit de werken der Wet, zijn ze middels de eenvoud in hun levenswandel toch voor velen van ons, tot grote beschaming. En toch geliefde lezers, zullen er ook uit dit verachte volkje eenmaal zalig worden, want ze zullen komen uit alle volken, talen en natien. Want, wezenlijk en feitelijk is er in en uit ons allen geen verschil, geliefde lezer. Allen zijn we namelijk van diezelfde lap gescheurd geworden, en dat uit zich in dat heimelijke (roomse) denken wat van nature in ons allen leeft, namelijk om eenmaal zalig te kunnen worden uit de goede werken voor God. De mens is gevallen uit dat verbond der werken, en tracht met de brokstukken van dit verbroken verbond nog wat te kunnen betekenen voor God, en heeft er maar geen zicht op dat zijn ‘vrome’ eigengerechtigde werkbenen toch eens gebroken en afgebroken zullen moeten worden, opdat hij na oneindig veel zwoegen en opknapwerk voor God, tenslotte mag gaan zien, slechts in en uit het volbrachte werk van een Ander zalig te kunnen worden, wil het wel zijn voor de eeuwigheid. “Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelke IK Mijn welbehagen heb, hoort Hem…!!”  (Matth. 17:5)

Wie zijn de Amish? :  klik hier

 

———————————————————————————–

Ds. Hendrikse – geloven in een God die niet bestaat :  klik hier

Gehele artikel van deze website-pagina met commentaar DJK  in pdf :  klik hier 

 

lees in dit verband ook mijn artikel over het Ietsisme :  klik hier