Covid-19 coronavirus

Posted by admin | | dinsdag 21 april 2020 3:36 pm

LAAT U NIET VACCINEREN 

 

   EN

 

Sterk betoog door rechtsgeleerde Raisa Blommestijn inzake weigering coronapas acceptatie, medische apartheid, dodelijke coronavaccins en tyrannieke testcultuur

Vaccinatiedwang – Rutte en De Jonge hebben hun grootste belofte ooit gebroken

Begrafenisondernemer John O’Looney legt uit hoe het ontvolkingsproject werkt

Heldhaftige Britse uitvaartondernemer steekt hoofd boven het maaiveld uit inzake het covidbedrog met depopulatie en onvruchtbaarheid als oogmerk    &   waarschuwing

Thierry Baudet slaat spijker op zijn kop met APB inzake coronabedrog   xander

NY 9-11, hoe wist de BBC ruim voor tijd dat gebouw 7 zou vallen?   comment

F. ter Horst — Volgens Hugo de Jonge en de media hebben we op dit moment te maken met een pandemie van de ongevaccineerden        &    Klaus Schwab

Onthullende video over NWO agenda die wordt uitgerold    &   moedige moeder

Dr. Astrid Stuckelberger komt met verpletterende inzichten over het gevaar van Covid-19 injecties en grafeenoxide  //  klik op CC in video voor NL ondertiteling

Franse nobelprijswinnaar geneeskunde Luc Montagnier verwoordt het duidelijk   

Boeren worden schandalig onteigent ter bestrijding van teveel stikstof uitstoot 

EU wil alles weten, volledige controle, en u uiteindelijk van alles beroven, onder het mom van bestrijding tegen besmettingen, tegen terrorisme en witwas praktijken

The Great Reset — kroniek van een machtsneurose         artikelen over SDG

Gruwelijke bijwerkingen vanwege giftige corona vaccinaties   bevolkingsreductie

David Icke over de Orwelliaanse dictatuur in NL     &   Dr. Sean Brook – Oxford

Moedige advocaat met ernstige boodschap tegen Covid vaccins     World War III

 

    kijk hier

GODS HANDTEKENING LIGT IN UW DNA   

 

F. ter Horst — Mensen die vaccins weigeren zullen volledig worden uitgesloten

Wereldberoemde procesadvocaat dokter Reiner Fuellmich bewijst samen met 1000 collega advocaten dat corona pandemie een ongekende misdaad tegen de mensheid is

Wetenschappers over gevaarlijk experiment — Corona op zoek naar de waarheid (II)

Roomse gruwelen overeenkomstig Openb. 17 vers 3 — Paus in Vaticaan noemt Lucifer God en vader van de Heere Jezus Christus     klik hier

Alexis Bugnolo over the masonic take-over of the world    &   wereldwijde chaos

De duistere agenda achter corona in het Bijbelboek Openbaringen voorspeld, en een betere uitleg en toepassing op deze woorden uit 2 Thess. 2:3-4   &  Rutte ontmaskerd 

BLCKBX – Hier is sprake van mindcontrol, en artsen moeten rekenen op vervolging

Dokter Carrie Madej brengt een zeer ernstige en dringende wetenschappelijk gefundeerde boodschap voor de hele mensheid

Edward Curtin — Na 15 maanden lezen, bestuderen, observeren en onderzoeken

Tim Gielen geeft briljante informatie inzake welke bedrijven de wereld bezitten

 

Medische klokkenluiders slaan alarm over intubatie bij COVID-patiënten

Medische klokkenluiders slaan alarm over intubatie bij COVID-patiënten

Twee Californische artsen weerleggen aan de hand van hun eigen gegevens de onheilsvoorspellingen van de WHO

Twee Californische artsen weerleggen aan de hand van hun eigen gegevens de onheilsvoorspellingen van de WHO

 

Laatste updates (12) rondom berichtgeving uitbraak van het Covid-19 coronavirus

Xander — terwijl mensen aan AstraZeneca vaccins blijven sterven   &  Pfizer

Huisarts Rob Elens op FB over het bedrog achter nieuw vaccinatieprogramma

Lafhartige aanslag op Mieraskerk OGG Krimpen a/d IJssel  &  Corona update 11

Laatste updates (10) inzake de berichtgeving rondom uitbraak van coronavirus

BLCKBX DOCU — Davos Ontcijferd, het kapitalisme volgens Klaus Schwab

Ad Broere over veiligheid of vrijheid?    &   Michael Burry vreest hyperinflatie

FTH recente nieuwsbrief I    &   FTH nieuwsbrief II    &    FTH nieuwsbrief III

 

 

Prof. Bob de Wit verteld het complete verhaal over de aanstaande global reset

Dr. Seldenrijk over vaccins en Gods Handtekening in lichaamscellen van mens  

Laatste updates (9) inzake de berichtgevingen rondom uitbraak van coronavirus

FTH over Covid-19 reis naar de globalisering van deze wereld  (deel 1 t/m 7)

Laatste updates (8) inzake de berichtgevingen rondom uitbraak van coronavirus

Wybren van Haga van het FVD in opstand tegen coronabeleid van onze overheid

Global reset – geruchten uit bankwereld vanaf 1 januari 2021 nieuw rentebeleid met herziening en herwaardering van lopende hypotheken en bedrijfsleningen, verhoogde rentetarieven en extra hoge risico opslagen voor hen die zich niet laten vaccineren 

Lange Frans in gesprek met edelmoedige huisarts Elke de Klerk over vaccinaties

Willem Middelkoop over geopolitiek en de aanstaande NWO financial global reset

Nov 2019 — De verborgen duivelse agenda achter de wereldwijde vaccinatieplicht

Laatste updates (7) rondom berichtgeving uitbraak van het Covid-19 coronavirus

USA 1967 – leerlingen krijgen lesje mind-control van geschiedenisleraar, maak zelf toepassing voor deze tijd waarin de leugen regeert en tegensprekers moeten zwijgen

F. ter Horst over Covid-19 vaccin  &  Veel artsen noemen Covid-19 valse pandemie

Ds. Huijser voorziet spanningen vanwege solidariteit kerken met kroegen  NRC

Laatste updates (6) rondom berichtgeving uitbraak van het Covid-19 coronavirus

Ds. D.C. Overduin over Markus 10 vs 17-26 – De rijke jongeling kwam tot de Heere Jezus vragende: Goede Meester! wat zal ik doen, opdat ik het eeuwige leven beërve?

DJK – een enkel persoonlijk woord over de bange tijd die we DV tegemoet gaan

Verwijderde You-Tube Video — Bezorgde internist vertelt over Covid-19 vaccins

Klokkenluider (als vermeend Ghanese president) zegt harde waarheid inzake Covid-19 zwendel en bedrog, en ontmaskert satanische agenda van Rockefeller foundation

Wouter Raatgever over wat er allemaal speelt achter de schermen van coronacircus

M.G. Van der Hoeven – nuchter artikel over de gekte rondom de corona uitbraak

Huisarts Rob Elens gaf zijn coronapatiënten een effectief antimalariageneesmiddel in combinatie met antibioticum, maar werd teruggefloten door gezondheidsinspectie

Youtube blokkeert getuigenis vermaarde viroloog Judy Mikovits    &    Xander

Willem Middelkoop geeft nuchtere visie over desastreuze aanstaande veranderingen van instortende wereldeconomieën en oneindig veel geldcreatie door centrale banken

Advocate in DE en cardioloog in CH opgesloten vanwege kritiek op coronabeleid

 

 

Note: Want de kinderen dezer wereld zijn voorzichtiger, dan de kinderen des lichts, Lukas 16:8b. Als ik deze en andere mensen over dit soort zaken hoor spreken, dan zie ik de Heilige Schriften inzake de toekomende dingen letterlijk voor m’n ogen in vervulling gaan. Wat mij echter verontrust is dat zijzelf niet vanuit een Bijbels perspectief ten diepste beseffen wat er momenteel in het wereldgebeuren gaande is. Dit komt omdat het hen volgens Markus 4:11-12 niet is gegeven de verborgenheden van het Koninkrijk Gods te verstaan. Maarten Luther schreef in dit verband dat de tekenen der tijden voor de ongelovigen verborgen zullen blijven. De Engelse predikant Joseph Charles Philpot vergeleek in zijn tijd de geleerden zonder ware godsvreze die bij tijden evenwel nog best mooie dingen uit de Heilige Schrift opdiepten waaraan hijzelf soms voorbij ging, met helpende muilezels die het goud uit de diepe mijnen van Zuid-Amerika op hun ruggen omhoog droegen zonder enig besef te hebben van de waarde die zij op hun ruggen hadden liggen. Op dergelijke wijze beluister ik deze kinderen der wereld, en probeer hierbij het kostelijke van het snode te scheiden. De waarschuwende boodschap van deze moedige muilezels is echter wel tot schande en beschaming van de vele lafhartige leraren binnen onze kerken die liever anderen het vuile werk laten opknappen terwijl zij hun naam, hun eer en hun positie middels een schijnvrome wijze zoeken te bewaren, en daarmee hun onkundige kerkvolk liever in het ongewisse laten. Ze moesten zich schamen!! Ik schrijf dit met name voor hen die zichzelf liever vast klampen aan de leugenachtige berichtgevingen van de reguliere ‘mainstream media’ en daarmee de leugens voor waarheden houden en dit soort berichtgevingen afdoen als fabels en complotverhalen. Zij houden juist deze alternatieve berichtgeving voor verdacht, voor leugenachtig, en voor het zaaien van angst, en kunnen hierom niet begrijpen waarom ik dit soort seculiere mensen op mijn website aan het woord laat. Wie is dit beest gelijk? wie kan krijg voeren tegen hetzelve? [Openb. 13:4b] Wie heeft er kracht en de wijsheid, en wie kan krijg voeren tegen de duistere werken en leugenachtige taal van dit beest dat de duivelse draak hem gaf te doen en spreken? Op dergelijke wijze zijn ook deze boodschappen voor de één als een reuke des levens ten leven wanneer zij de naderende voetstappen van hun dierbare Zaligmaker erin mogen beluisteren, en voor de ander als een reuke des doods ten dode. Straks komt de grote afval, en zullen zij zich als onwetende schapen gewillig naar de slachtbank laten leiden. Want, wanneer ik hen dan eerlijk op de man af vraag hoeveel voorgangers zij uit onze gezindte kunnen opnoemen die over deze dingen durven (s)preken, en hoeveel kinderen Gods zij kennen die het huidige wereldgebeuren beschouwen en kunnen verklaren bijvoorbeeld vanuit het Bijbelboek Openbaringen of vanuit de profetieën van Daniël, dan blijven de meesten het antwoord helaas schuldig. Om voornoemde redenen zijn veel kinderen van deze wereld voorzichtiger en waakzamer dan de wijze maagden in onze dagen die met de dwazen in slaap zijn gevallen. Wat zou het toch groot zijn als er eens leraren mochten opstaan die binnen dit kader enige moed en wijsheid kregen om met alle ernst te kunnen verklaren waarom het Koninkrijk der Hemelen nabij is gekomen, en waarom hun hoorders zich dienen te haasten en spoeden om huns levens wil.

 

 

9/11 was an Occult Satanic Ritual
   EN

NL ondertiteling | Klik op afspelen en dan Settings | Klik dan op Subtitles/CC | Klik vervolgens op Auto-Translate | Scroll naar beneden en kies: Dutch of Nederlands | Klik dan op Full Screen zodat de vertaalbalk beter leesbaar is

 

 

Tim Gielen geeft briljante informatie inzake welke bedrijven de wereld bezitten en regeren

 

 

   klik hier

Dokter Carrie Madej brengt een dingende wetenschappelijk gefundeerde ernstige boodschap voor de gehele mensheid

 

 

 

 

Alexis Bugnolo over the masonic take-over of the world 

 

 

 

 

 

 

=============================================

 

Iedereen met een werkend waarnemingsvermogen, heeft inmiddels gezien dat de wereldwijde corona-campagne niets met volksgezondheid te maken heeft. Wat is dan WEL de bedoeling? WAAROM deze wereldwijde campagne? Met welk doel? Het doel is totale herinrichting van de wereld. Gebruik makend van beschikbare technologie. Stap voor stap:

 • 1. Het vernietigen van alle bestaande sociale en economische structuren
 • 2. De gehele mensheid daarmee in totale schaarste en ontreddering brengen
 • 3. Vervolgens introduceren van centrale/digitale rantsoenering (op absoluut bestaansminimum). Van leven naar overleven. Het systeem bepaalt wie overleeft en wie niet
 • 4. Het massaal uitdunnen en verzwakken van de wereldpopulatie via vaccins en verhongering
 • 5. Het installeren van de digitale dictatuur. Voor ieder individueel gedrag/consumptie is digitale toestemming/toegang vereist
 • 6. Totale digitale surveillance, op individueel niveau. Uitsluiting als bestraffingsmethode. Ongewenst gedrag? Geen toegang tot levensbehoeften! Ongehoorzaamheid = Sterven
 • 7. Overbodig maken van handhaving door politie en justitie. Het digitale systeem is bepalend. Nee is nee. Met een computersysteem valt niet te discussiëren
 • 8. Het centrale digitale systeem bestuurt alle mensen. Privileges voor gehoorzame mensen. Uitsluiting voor ongehoorzame
 • 9. De bestuurders zijn anoniem, en bevinden zich aan de andere zijde van de digitale muur. De wereld wordt door hen digitaal geregeerd vanaf één plek. Één wereldregering dus
 • 10. Alle mensen op de wereld, worden vanaf één centrale plek bestuurd. Zonder de mogelijkheid zich daaraan te onttrekken of er effectief bezwaar tegen te maken
 • 11. Afschaffen van geld, en vervangen door toegekende of afgenomen privilegepunten op basis van gewenst/ongewenst gedrag
 • 12. Totale centrale controle van ieder individu op de wereld. De eigenaren van het systeem bepalen via de technologie hoe en waar iedereen woont, welk werk hij/zij doet, wat hij/zij buiten het werk doet, wat hij/zij consumeert en wanneer, en wat hem/haar is toegestaan. En wat niet.

Om dit mogelijk te maken, moet de samenleving eerst worden vernietigd. Wie een nieuw gebouw wil neerzetten, moet het bestaande immers eerst slopen. De corona-campagne is de start van de sloop. De maatregelen zullen de gewenste ineenstorting veroorzaken. De ineenstorting zal een ongekende humanitaire ramp veroorzaken. De humanitaire ramp zal het nieuwe systeem “rechtvaardigen.”